web
counter
Emniyet Genel Müdürlüğü 2. Dönem Kadrolu Personel Memur Alımı, Başvurular | Personel İşçi Memur Alımı 2017 İş Başvurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü 2. Dönem Kadrolu Personel Memur Alımı, Başvurular

Emniyet Genel Müdürlüğü eleman ve personel alımları kapsamında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 2012 2. dönem personel alımı yapacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü 2. dönem personel alımı kapsamında son sınav iş başvuru tarihi 26 Kasım 2012.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2. Dönem Personel Alımı

a)Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına EK’ de belirtilen statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK’de belirtilmiştir.

b)Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c)Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların lemleri iptal edilecektir.

ç)Adaylardan başvuru esnasında başvuruda bulunacağı unvana ayrılan pozisyon sayısı kadar atanmak istediği yer tercihi sırası alınacaktır. İşlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, tercihlerin başvuru merkezine gelmeden önce kararlaştırılıp başvuruda bulunulması faydalı olacaktır.

d)İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır.

e) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2012 yılında yapılan KPSS puanı esas alınacaktır. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki aşağıdaki şartları taşımak,

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 26 Kasım 2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (27 Kasım 1976 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar),

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

b) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

c)Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d) Merkezi sınavdan(KPSS 2012) ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,

e)Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

Personel Alım Başvuru Yeri ve Başvuru Şekli

Adaylar, tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c)İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (fotokopisi onaylandıktan sonra aslı iade edilecektir.)

ç)KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneğiile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 20 Kasım 2012 – 26 Kasım 2012tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar birden fazla unvana müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla il sınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Personel Alım Sınavı, Sınav Tarihi ve Sına Yeri

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava her unvan ve branş için 2012 yılı KPSS puanına göre ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

Personel Alımında Başarı Listesi

a)Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav(KPSS 2012) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b)Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya ve adayların başvuru esnasındaki tercihlerine göre atanmaya hak kazandığı il belirlenecektir.

Sonuçlara İtiraz

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Kazanlar Listesi

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

kpssp94 memur alımı, kpssp94 memur alımı 2014, kadrolu guvenlik alimi 2015, kpssp94 memur alımı 2015, egm memur alimi 2015

Bunlara da göz atın

10 Comments

 1. bilal yılmaz

  19 Kasım 2012 Pazartesi at 22:48

  kpssp93 önlisans mezunuyum 02.05.1980 doğumlu olup 10 yıldır özel sektör de yöneticiyim kpss 2012 puanım 64.5 emniyett e memur olmak için başvuruyorum.
  Açıköğretim fakültesi sosysl bilimler 2005 mezunuyum.

 2. yagmur

  20 Kasım 2012 Salı at 19:39

  anadolu tıcaret meslek lısesı mezunuyum pekı bu emnıyet mud. nasıl bas vurucam ?memur olabılmek ıcın

 3. merve

  20 Kasım 2012 Salı at 23:37

  1989 dogumluyum karadenız teknık unıversıtesı ıktısat 3.sınıf ogrencısıyım.kpss94 ten 69,5 aldım.emnıyette calısmak ıstıyorum.

 4. Emrah KAYA

  21 Kasım 2012 Çarşamba at 11:03

  01.12.1985 Elazığ/MADEN doğumluyum.01.11.2010 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 657’ye tabii uzman çavuş olarak göreve başladım.Uzman erbaş olarak çalıştığım süre iki yılı aşkın olup ayrıca kendi isteğimle sözleşmemi 31.12.2012 tarihinde fesh ederek uzman erbaşlıktan ayrılacağım. Bu çerçevede, Kurumunuzda mevcut boş memur kadro ve unvanlarından durumuma uygun olanına 657 sayılı Kanunun 92 maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca atanmak istiyorum. Cevabınızın tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

 5. burcu

  23 Kasım 2012 Cuma at 12:25

  93 doğumluyum meslek lisesi mezunuyum KPSS puanım malesef 58 başvuru yapabilrmıyım ? yardımcı olursanız sevinirimm

 6. mehmet selim erden

  27 Kasım 2012 Salı at 19:20

  ben 2008 liseden mezen oldum nasıl başvuru yapabilirim

 7. mustafa

  28 Kasım 2012 Çarşamba at 14:04

  77,940 şansım var mı egm çalışmak istiyorum

 8. Ahmet MOLU Kayseri

  29 Kasım 2012 Perşembe at 18:42

  Düz lise mezunuyum.Ortaöğretim kpss94 sınavından 80 aldım.Emniyet kadrolu memur alımına başvurdum. Emniyetin yapacağı mülakat tarihleri ne zaman açıklanak?

 9. Deren

  02 Aralık 2012 Pazar at 20:55

  Emniyet genel mudurlugu teknisyen memur alimi sonuclari 1 hafta icinde aciklanacak dediler hala sabırsızlıkla bekliyorum açıklansın artık hayirlisiyla

 10. serdar şanlı

  01 Ocak 2013 Salı at 14:36

  illa özel harekatcı olmak icin polis olmak şartmı .ben baş vurdum ordudaki sınavıda kazandım ama benim sınavımı iptal ettiler ben hakkaride askerlik yaptım benden özel harekatcı olur saygılarımla serdar şanlı 05395591048

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>