Meslek Kursları, Beceri 2010

BECERİ 2010 yavaş yavaş tüm çevrelerce duyulmaya başladı. Beceri 2010 yaklaşık olarak 92 milyon lira harcanan ve 5 yılda toplamda 1 milyon kişiyi eğitmeyi ve piyasanın taleplerine uygun işçi yetiştirmeyi amaçlayan bir proje.

Projenin başında birçok projeye öncülük etmiş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği var. TOBB yanında Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı da Beceri 2010 projesinin tirakçileri arasında bulunuyor.

Açılacak olan mesleki eğitim kurslarının en önemli özelliği ise kurs kategorilerinin sanayicilerin talepleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda açılacak olması. Diğer yandan 3 veya 6 aylık eğitimlere katılacak olan kursiyerler bu süre boyunca 15 lira harcırah alacak ve yine söz konusu kursiyerlerin sağlık sigortası primleri işsizlik fonu tarafından karşılanacak.  Proje iş verenlere de destek oluyor. İşverenler işe alacakları kursiyerler için 1,5 ila 4 yıl arasında değişen sürelerle sigorta ödemekten muaf olacaklar.

Beceri 2010 projesi nasıl çalışacak?

Proje ilk yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Tekirdağ, Mersin, Manisa, Kayseri, Gaziantep, Denizli, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde uygulanacak.

Proje çerçevesinde bölgesel ve sektörel mesleki eğitim ihtiyaçlarının odaların aktif katılımıyla TOBB ETÜ tarafından belirleneceğini ve ihtiyaç analizinin ilk aşamada pilot olarak seçilen 19 ilde uygulanacağını belirten Hisarcıklıoğlu, bu ihtiyaçlar doğrultusunda da kurslar açılacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, sonra buna uygun mesleki ve teknik programlar hazırlanacağını, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 111 teknik ve endüstri meslek liselerindeki donanımın yenileneceğini, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin güncelleneceğini, kurslar başlamadan önce işyerleri ve kursiyerler arasında eşleştirme yapılacağını, tespit edilen işgücü ihtiyacına uygun nitelikte teorik ve pratik mesleki eğitim programlarının uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Kamu-özel sektör işbirliği ile yürütülecek proje TOBB ETÜ analiz kapasitesiyle destek verecek. Milli Eğitim Bakanlığı proje ile meslek teknik liselerinin eğitim altyapısını mesleki eğitim kurslarına daha uygun hale getirecek. Proje çerçevesinde ticaret ve sanayi odaları işgücü piyasalarında yerel ihtiyaçların belirlenmesi için anketler yapacak, toplantılar düzenleyecek ve ilgili taraflarla mülakatlar yapacaklar. Bunun sonucunda da sektörlerin ihtiyaçları ortaya çıkacak.

Paylaş