SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI – EGE ÜNİVERSİTESİ

197

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacaktır. – Bilgi İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemiz Bilgi İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 adet PROGRAMCI alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da en az 1 yıl tecilli olmak.

3) Görevini devamlı yapmasında engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

4) 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5) Yurt içinde ve dışında bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Üniversitelerin; Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

6) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/b maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde Programcı olarak çalıştığı belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

7) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan Üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde” Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçlan 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

ÖZEL ŞARTLAR

PROGRAMCI – 1 ADET

1) ASP (.Net), SQL, PHP, Mysql, Java programlama ve veri tabanı dillerinden en az birini iyi derecede kullanıyor olmak.

2) Adobe Flash Professional, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

3) WEB programcılığı konusunda deneyimli olmak tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

İstenen Belgeler

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) İş Talep Formu,

c) KPSS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı veya onaylı örneği,

d) KPDS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı veya onaylı örneği,

e) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği,

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını ya da tecilli olduğunu gösterir belge,

g) İki adet vesikalık fotoğraf,

h) Adli sicil belgesi,

ı) Genel şartlar kısmında istenen diğer belgeler.

i) Özel şartlar kısmında belirtilen programları kullanma konusundaki deneyimleri ile ilgili belgeler.

j) Çalıştığı kurumlardan alınacak çalışma belgesi.

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz http://bitam.ege.edu.tr internet adresinde bulunan İş Talep Formu doldurularak, E.Ü. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Binası-Zemin Kat) adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığı’ndan, Kurumumuzca teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre lem yapılacaktır.

KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonun 10 (on) katına kadar adaylar sözlü veya yazılı sınava çağrılacaktır. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, yabancı dil puanları esas alınacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar, sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adayların listeleri http://bitam.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT :

Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup, sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince, sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

E.Ü. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

ege üniversitesi personel alımı, ege üniversitesi iş ilanları, ege universitesi sozlesmeli personel alimi, ege üniversitesi iş başvurusu, ege universitesi sozlesmeli hemsire alimi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here