TUİK SÖZLEŞMELİ-GEÇİCİ PERSONEL ALIMI – 47 BİN KİŞİ ALINACAK

559

“Türkiye İstatistik Kurumu” geçici personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu personel alımı kapsamında 47 bin sözleşmeli geçici personel alımı yapılacak ve bu personel ” TUİK” bünyesinde veri oluşturmada görev alacak. Geçici personel alımı ve ödenecek ücretler konusundaki esaslar belirlendi.

FORM BAŞINA 2 TL, GÜNLÜK 40 TL
Veri oluşturma için geçici personele, parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2 lira, günlük en fazla 40 lirayı aşmamak üzere brüt ücret ödenebilecek.

GEÇİCİ PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR
İstihdam edilecek geçici personelde, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şartların yanısıra ”en az lise ve dengi okul mezunu olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak” şartları aranacak.İstihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak asgari ücret tutarının altında olmaması kaydıyla en çok; yüksek öğrenim mezunlarına 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık ödenecek. Bu personele ayrıca, Türkiye İstatistik Kanunu’nda belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti verilecek.

ÖDENECEK TUTARLAR TÜİK BAŞKANLIĞINCA BELİRLENECEK
Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılacak. Sözleşmenin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde, çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenecek. Ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamayacak.

İstihdam edilen geçici personel, bu te çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamayacak. İstihdam edilecek geçici personelin sözleşmesi, devlet memurları için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan ve/veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi veya görevinde başarısız olduğunun birim amirlerince tespit edilmesi halinde sona erdirilecek. İstihdam edilecek geçici personele, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak asgari ücret tutarının altında olmaması kaydıyla en çok;

a) Yüksek öğrenim mezunlarına 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık,

b) Parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2,00 TL ve günlük en fazla 40,0 TL’yi aşmamak üzere, brüt ücret ödenebilir.

Sözleşme, sözleşme bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılacak.

Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiğinde ilgiliye, ihbar, kıdem, iş sonu ve sair adlar altında bir tazminat ödenmeyecek.

Karar gereğince istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örnekleri, Maliye Bakanlığına vize ettirilecek. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamayacak ve herhangi bir ödemede bulunulamayacak.

BAŞVURULAR: TUİK personel alımı kapsamında başvurular, Türkiye İstatistik  Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Necatibey  Cad. No:114 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla yapılmaktadır.

TUİK 2011 personel alımı ile ilgili birçok kaynakta bilgi yer alıyor fakat başvuruların ne zaman ve nasıl olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dolayısı ile Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde geçici istatistik çalışmalarında yer almak isteyen adaylar en fazla bu soruları yöneltiyorlar. Başvurularla ilgili detayları buradan öğrenebilirsiniz.

tüik personel alımı, tuik sözleşmeli personel alımı, türkiye istatistik kurumu personel alımı, tüik iş başvurusu, tüik personel alımı 2014
Paylaş

17 YORUMLAR

 1. DUYURU

  Kurumumuzun 2011 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı Konut ve Nüfus
  Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrol çalışmasında görevlendireceği geçici
  personel hakkındaki 29/03/2011 tarih ve 2011/1587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15/04/2011
  tarih ve 2011/27906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

  Söz konusu çalışma 2011 yılı Eylül ayında başlayacak Aralık sonu itibariyle
  sonuçlanacaktır. Çalıştırılacaklara ilişkin şartlar ilerleyen zamanlarda duyurulduktan sonra
  müracaatların kabülü il düzeyinde yapılacaktır.
  Kamuoyuna duyurulur.

 2. Eeskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Örğün eğitim mezunu ayriyeten Açık öğretim Hakllailişkiler okudum.çalışmak istiyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here