web
counter
Türk Telekom Tekniker Mühendis Eleman Personel Alımı İş Başvurusu | Personel İşçi Memur Alımı 2017 İş Başvurusu

Türk Telekom Tekniker Mühendis Eleman Personel Alımı İş Başvurusu

Türk Telekom personel ve eleman alımları kapsamında 2007 yılında 1100 eleman alımı yapmıştı. Sürekli büyümeye devam eden Türk Telekom ihtiyaçlar doğrultusunda bu yıl da eleman ve personel alımı yapacak. Söz konusu eleman ve personel alımları kapsamında Türk Telekom 2100 tekniker ve mühendisi alımı gerçekleştirecek.

Türk Telekom’un personel alımları kapsamında gerçekleştireceği tekniker ve mühendis alımına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor. Tekniker ve personel alımına başvuruda bulunacak olan adaylar eğer söz konusu pozisyonların gerektirdiği nitelikleri taşımıyorlarsa iş başvurularını genel başvurular kısmından yapabilirler.

İş Başvurusu: 11.05.2008 Pazar günü sabah 08.00 itibariyle başlayacak olup 30.05.2008 Cuma günü 18.00 itibariyle sona erecektir.

TÜRK TELEKOM İŞ BAŞVURUSU, İŞ BAŞVURU FORMU, GENEL BAŞVURU

Türk Telekom eleman ve personel alımları kapsamında Türk Telekom’a iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar iş başvurularını Türk Telekom resmi internet sitesi üzerinde insan kaynakları bölümü altında bulunan genel iş başvurusu kısmında iş başvuru formunu doldurarak yapabilirler.

Özgeçmişlerin Kontrol Edilmesi

İlanlarımıza yapılan başvuruların incelenmesi sırasında şartları tutmayan pek çok adayın başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda başvuru yapanların sınava giriş ücretleri yatırmaları durumunda paralarını geri alamayacakları için mağduriyetleri söz konusu olacaktır. Başvurular sırasında yapılan bilgi girişleri incelendiğinde özellikle öğrenim durumu ile ilgili bilgilerde eksik ve hatalı girişlere rastlanmıştır. Sınava katılıma hakkı elde edilebilmesi için özgeçmişlerde belirtilen bilgilerin tekrar gözden geçirilerek hatalı kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir.

Genel Başvurular

İşe alım şartlarını taşımayan adayların başvurularını genel başvuru üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu ilana yapılacak başvuru ile özgeçmişler, ileride Türk Telekom’da oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmek üzere veritabanımıza kaydedilecektir. Niteliklere uygun bir pozisyon oluştuğu takdirde adaylarla iletişime geçilecektir. Şirketimize başvurmak isteyenler, başvurmak istedikleri alanda yayınlanmış bir ilanımız yoksa bu ilanımıza başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular sırasında, çalışmak istenilen görev /uzmanlık alanı ve çalışılmak istenilen ilin belirtilmeniz gerekmektedir.

Ücret

Görevlendirilecek çalışanların ücret bilgileri, sınav ve mülakat aşamaları sonrasında başarılı adaylara teklif sürecinde bildirilecektir. isealim2008@turktelekom.com.tr e-posta adresine gelen sorular

İşe alımla ilgili e-maile gönderilen özgeçmişler değerlendirmeye alınmayacak olup başvuruların sadece www.turktelekom.com.tr adresinden yapılması gerekmektir.

Başvurular

 • Başvurular 11.05.2008 Pazar günü sabah 08.00 itibariyle başlayacak olup 30.05.2008 Cuma günü 18.00 itibariyle sona erecektir.
 • Başvurular sadece www.turktelekom.com.tr adresi üzerinden yapılacak olup elden, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruda dikkat edilecek hususlar;
  • TC Kimlik No.sunun doğru girilmesi gerekmektedir.
  • İlan detayında belirtilen şartları taşımayan adayların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Adaylar tek il tercihinde bulunabileceklerdir.
  • Her il için sınava katılanlar kendi guruplarında değerlendirmeye alınacaklardır.
  • Sınavlar sonucunda başarılı olanlar tercih ettikleri illerde görev yapacak olup zorunlu sebepler olmadıkça (can güvenliği, eş durumu gibi) nakil talepleri değerlendirilmeyecektir.
  • Başvurunuzun geçerli olabilmesi için öncelikle www.turktelekom.com.tr adresinde yer alan Kariyer sayfasına üye olunması, sonrasında yeni bir özgeçmiş oluşturulması ve son olarak oluşturulan bu yeni özgeçmiş ile ilgili ilana başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Başvurusu kabul edilen adayların e-mail adresine “başvuru kabul e-mail”i gelecek olup bu e-maili almayan adayların başvurularını yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir.
  • Kariyer sayfası üzerinden başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının geçerli sayılması ve sınava katılabilmeleri için en geç 30 Mayıs 2008 tarihi mesai sonuna kadar, banka gişelerinden Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesinin 4399(Şub.Kod) 12614 (Hes.No) no.lu hesabına, TC kimlik numarası, adı soyadı ve baba adı belirtilmek kaydıyla 25.-YTL para yatırılması gerekmektedir. İş başvurusu yapıldığı halde bankaya para yatırmayanların sınava katılımı sağlanmayacaktır. Ayrıca, yanlış TC kimlik numarası verilerek yatırılan ücretler, başvurusu sistem tarafından onaylanmadığı halde yatırılan ücretler, başvuru şartlarını taşımadığı halde yatırılan ücretler vb iade edilmeyecektir.
  • Başvuru sırasında, mezun olduğu okul bilgileri girilirken okul bölümü seçiminde aradığımız bölümler seçimlerin en üst satırlarına yerleştirilmiş olup, bu husus dikkate alınarak seçim yapılması gerekmektedir.
  • 10 Temmuz 2008 tarihi itibariyle çıkış belgesini veya diploması alabilecek olan son sınıf öğrencilerine başvuruda bulunabilme imkanı tanınmış olup, sınava giriş belgesi almak üzere başvuruda, çıkış belgesi veya diploma ibraz edemeyenlere sınava giriş belgesi verilmeyecektir.
  • Adayların sınava katılabilmeleri için, Sınava Giriş Belgesi almak üzere 07.07-11.07.2008 tarihleri arasında 08.00-18.00 saatleri içerisinde tercih ettikleri İl’de bulunan İl Telekom Müdürlüğü İnsan Kaynakları birimine, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
   • 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, 4, 5×6 cm ebadında),
   • Nüfus cüzdanı,
   • Diploma, (Örgün öğretim veren okullar ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.) Yurt dışında eğitim görenlerden denklik belgesi istenecektir.
   • Askerlik belgesi (askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi, muaf olanlardan ise muaf olduklarına dair belge). Tekniker pozisyonunda e alınacaklardan tecilli olanların talepleri kabul edilmeyecektir. Mühendis pozisyonunda göreve başlayacaklardan askerlik belgesi işe başlama sırasında istenecektir.

Aslı iade edilmek üzere, belgelerin aslı ve birer suret fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir (belgelerin aslının mevcut olmaması halinde ise noter tasdikli suretinin getirilmesi gerekmektedir). Yukarıdaki belgeleri getirmeyen adaylar, fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini alamaz ve sınava giremezler.

 • Bilgisayar Mühendisi alımları sadece Ankara ve İstanbul illerinde olmak üzere ihtiyaç dahilinde Türk Telekom’a bağlı diğer Şirketlerde de görevlendirilebilecek olup, başka il tercihinde bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 1. Grupta yer alan Mühendisler ve 3. Grupta yer alan Teknikerler alımları bütün İl Telekom Müdürlüklerine yapılacaktır.
 • Başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi vermek suretiyle başvuranlar, sınavı kazansalar ve atamaları yapılsa dahi, gerçeği beyan etmediği anlaşıldığı anda iş sözleşmeleri feshedilecektir.
 • www.turktelekom.com.tr adresinde yer alan Kariyer sayfasında, SIKÇA SORULAN SORULAR için bir alan ayrılmıştır. Ancak, bu konuların dışında sorulması gereken sorular, isealim2008@turktelekom.com.tr adresine e.mail yoluyla ya da 4441444 no.lu telefonlardan sorulabilecektir.
 • Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak (yurdun her yerinde çalışmaya elverişli olmak)
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları gerekmektedir.

SINAV SÜRECİ

 • Başvuruların sonucunda, ön eleme kriterlerini taşıyanlar yazılı sınava tabi tutulacaklardır.
 • Yazılı sınavlar bölgesel olarak yapılacak olup hangi bölgede sınava girileceği, sınava giriş belgesinde belirtilecektir.
 • Adaylar mezun oldukları tahsil gruplarına göre 3 ayrı grupta yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Mühendis için belirlenen iki ayrı gruptan;

1.GRUP :

Mühendislik fakültelerinin; Elektronik ve Haberleşme, Elektronik, Elektrik Elektronik, Telekomünikasyon

2.GRUP :

Mühendislik fakültelerinin; Bilgisayar Teknikerler için belirlenen gruptan;

3.GRUP :

2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının; Elektronik Haberleşme, Elektrik, Elektrik Elektronik Bölümlerinden mezun olanları içerecektir.

Sınavların içeriği Adaylar, sınava katılacakları grupta yer alan mezuniyetlerle ilgili alan sınavına, Eleştirel düşünme, analitik beceri, problem çözme becerisi ve dikkatini ölçmeye yönelik Genel Yetenek Sınavına, Ayrıca, 1. ve 2 Grup için, okuduğunu anlama ve kelime bilgisi becerilerini ölçmeye yönelik İngilizce yeterlilik sınavına, Tabi tutulacak olup, sınavlarda sorulacak sorular çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınavların Planlaması

1.GRUP :

Alan sınavı: 90 sorudan oluşan ve 150 dakika sürecek olan sınav 12.07.2008 günü saat 09:30’da başlayacaktır. İngilizce ve Genel Yetenek sınavı: 50 soru İngilizce, 50 soru Genel Yetenekten olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan ve 150 dakika sürecek olan sınav 12.07.2008 günü saat 14:30’da başlayacaktır. Bu sınavlardan İngilizce sınavı baraj olup, % 40’ı genel yetenek, % 60’ı alan sorularının ağırlık ortalaması ile değerlendirilecektir.

2.GRUP :

Alan sınavı: 90 sorudan oluşan ve 180 dakika sürecek olan sınav 12.07.2008 günü saat 09:30’da başlayacaktır. İngilizce ve Genel Yetenek sınavı: 50 soru İngilizce, 50 soru Genel Yetenekten olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan ve 150 dakika sürecek olan sınav 12.07.2008 günü saat 14:30’da başlayacaktır. Bu sınavlardan İngilizce sınavı baraj olup, % 40’ı genel yetenek, % 60’ı alan sorularının ağırlık ortalaması ile değerlendirilecektir.

3.GRUP :

Alan ve Genel Yetenek sınavı: 80 soru Alan Bilgisi, 40 soru Genel Yetenekten olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan ve 150 dakika sürecek olan sınav 12.07.2008 günü saat 09:30’da başlayacaktır.

Bu sınavlardan, % 30’u genel yetenek, % 70’i alan sorularının ağırlık ortalaması ile değerlendirilecektir.

Yazılı sınavdan başarılı olmak için en az 60 puan alma şartı olup il bazında değerlendirme yapılarak en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre işe alınacak eleman sayısının en fazla 3 katı kadar aday mülakata davet edilecektir.

Mühendisler için aranan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olmak için Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde en az 60, diğer iller için ise en az 40 puan alma şartı vardır.

Yazılı sınav sonuçları www.turktelekom.com.tr ve sınavı gerçekleştirecek üniversitenin web sitesinde duyurulacak olup, TC Kimlik numarası ile giriş yapılmak kaydıyla sınav sonuçları öğrenilebilecek ve yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar mülakata katılacakları yer ve tarihi bu alandan öğrenebileceklerdir.

NOT: Duyuruya ilave edilmesi gereken ya da içerik olarak değiştirilmesi gereken hususlara ihtiyaç duyuldukça güncellemeler yapılacaktır.

Tekniker alımında belirtilen programlar, birbirine yakın yüksek öğretim önlisans programlarını kapsayacak şekilde genişletilerek  başvuru yapma ve başvuru ücretini yatırma süresi 30.05.2008 tarihi mesai sonuna  kadar uzatılmıştır.

2008 Tekniker Alımlarından Geçerli Sayılacak Bölümler

 • Elektronik Haberleşme(Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Telekomünikasyon)
 • Elektrik – Elektronik
 • Elektrik
 • Endüstriyel Elektronik
 • Elektronik

Mezun oldukları program itibariyle tereddüt ettikleri için başvuruda bulunamayanların 30 Mayıs 2008 tarihine kadar başvuru  yapmalarına imkan sağlanmıştır.
Yeni başvuru yapan adaylar başvuru ücretlerini 30 Mayıs 2008 tarihi mesai bitimine banka gişelerinden Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesinin 4399 (Şub. Kod) 12614 (Hes. No) no.lu hesabına, TC kimlik numarası, adı soyadı ve baba adı belirtilmek kaydıyla 25 YTL para yatırılması gerekmektedir.

TÜRK TELEKOM TEKNİKER MÜHENDİS PERSONEL ALIMLARI

Türk Telekom, 2007 yılında gerçekleştirdiği 1100 personel alımının ardından 2008 yılında da Türkiye genelinde 2100 yeni mühendis ve teknikeri istihdam ediyor. Türkiye’nin her köşesinden gelen yeni mühendis ve teknikerler, Lütfi Kırdar’da düzenlenen toplantıyla işe uyum programına başladı. 6 gün sürecek işe uyum programı boyunca aralarında ünlü sanatçı Cem Yılmaz’ın da olduğu katılımcılar ve eğitmenler Türk Telekom’un yeni çalışanlarıyla bir araya geliyor.

Türkiye’nin telekomünikasyon devi Türk Telekom, 2007 yılında 700’ü mühendis olmak üzere 1100 kişiyi istihdam ederek başlattığı yapılanma sürecini, bu sene toplam 2100 yeni mühendis ve teknikeri bünyesine katarak sürdürüyor. Türk Telekom, mevcut kadrosunu nitelikli işgücüyle desteklemek amacıyla 700’ü mühendis, 1400’ü tekniker olmak üzere toplam 2100 kişiyi kadrosuna kattı. Yeni mühendis ve teknikerler, geçen sene kurulan ve sektör için uzman çalışanlar yetiştirmeyi hedefleyen Türk Telekom Akademi tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıyla işe uyum programına başladılar. Türkiye’nin 81 ilinden gelen yeni çalışanlar, 6 günlük işe uyum programı süresince, operasyonun yanı sıra, satış, pazarlama, müşteri ilişkileri dâhil, Türk Telekom bünyesinde yer alan tüm birimler ve bu birimlerin faaliyetleri ile ilgili eğitimlere katılıyor.

Yeni alınan mühendis ve teknikerler, Türk Telekom’un ülke çapındaki teknoloji ve teknik altyapı birimlerinde görev alacaklar. Gazetelere verilen ve kurumun internet sitesinde detayları açıklanan işe alım ilanlarının ardından 4 bin 800’ü mühendis ve 8 bin 200’ü tekniker olmak üzere toplam 13 bin başvuru yapıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından Türk Telekom için özel olarak hazırlanan seçme sınavları ile başlayan ve 21 farklı grupta 63 seçicinin aktif olarak görev aldığı mülakatlarla devam eden işe alım sürecinde 13 bin aday arasından toplam 2100 mühendis ve tekniker seçildi.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı Gökhan Bozkurt, “Son iki yılda mezun olan ve istihdam edilen elektronik mühendislerinin önemli bir bölümü Türk Telekom tarafından işe alınmıştır. Bu kadar yüksek miktarda mühendis ve teknikerin işe alımının telekomünikasyon sektörü için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Türk Telekom olarak ülkemizin gençliğine ve geleceğine yaptığımız bu yatırımdan dolayı gururluyuz” diyerek şöyle devam etti: “’Bizim için Türkiye’de eğitime ve insana yatırım yapmak çok önemli. Bu yatırımlarımızla hizmet kalitesini daha da artırmak ve müşterilerimizin bizden beklediği kişiye özel, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Türk Telekom olarak, önde gelen okullardan mezun olan ve yaptığımız sınavlarda başarı göstermiş bu genç çalışanlarımızın katkılarını heyecanla bekliyoruz.”

türk telekom tekniker maaşları, türk telekom tekniker alımı 2014

Bunlara da göz atın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>