web
counter
Ziraat bankası Personel Alımı Banko Asistanı Alımları | Personel İşçi Memur Alımı 2017 İş Başvurusu

Ziraat bankası Personel Alımı Banko Asistanı Alımları

Ziraat Bankası tüm Türkiye genelinde faaliyet gösteren şubelerinde görevlendirmek üzere personel ve eleman alımları kapsamında banko asistanı alımı gerçekleştirecektir. Buna göre söz konusu 2013” target=”_blank”>banko asistanı alımı kapsamında 2500 kişilik personel alımı yapılacak.

Ziraat Bankası Banko Asistanı personel alımları Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası Banko Asistanı Personel Alım İlanı

Görev Tanımı
Müşterilerimizin bankoda gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme lemlerini yürütmek, Bankamız ürünlerinin tanıtımına yardımcı olmak. Banko Asistanı unvanlı personel bu unvanda 4 yıl çalıştıktan sonra düzenlenecek yükselme sınavları ile Servis Görevlisi unvanına yükselerek kariyerinde ilerleyebilecektir.

Genel Hususlar
Banko Asistanı adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,
Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir İl’e tayinleri mümkün olmayacaktır,
Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,
Adayın başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,
Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.
Banko Asistanı Sınavına Başvuran Adaylar diğer unvanlardaki işe alım sınavlarına başvuramaz.

Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
4. Lise mezunu veya üniversitelerin ve yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, (Mülakat sırasında diploma kontrolü yapılacaktır.)
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir.)
9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

Ziraat Bankası Banko Asistanı Alımı, Başvurular

I. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Banko Asistanı unvanı için 24 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 45 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır.)  Sınav ücreti 17 Eylül -28 Eylül 2012 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden  Banko Asistanı Sınavı  belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır.EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2012 Pazar günü saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr)erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için “Banko Asistanı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir, Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir, İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır, Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur, Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Ziraat Bankası Banko Asistanı Alımları, Sınavlar

Sınav Daveti
Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 9 Kasım 2012 Cuma gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav
Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 24 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 9:30’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte  fotoğraflı resmi kimlik  belgesi  (nüfus  cüzdanı,  sürücü belgesi veya pasaport)  getirmeleri gerekmektedir. Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınav Süresi: 120 dakika
Soru Sayısı: 100 adet
Sınav Konuları:
Genel Yetenek: 50 soru
Genel Kültür: 50 soru

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Her il için ihtiyacın 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Sınav Sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden açıklanacaktır. Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır. Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet adresinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme
Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresinde duyurulacaktır.Mülakatta 60`ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır. Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır. Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan edilecektir.

ziraat bankası çağrı merkezi eleman alımı, samsun ziraat bankası cağrı merkezi, ziraat bankası banko asistanı alımı 2014, @havatek com tr, ziraat bankası banko asistanı alımı

Bunlara da göz atın

7 Comments

 1. Abdullah

  18 Eylül 2012 Salı at 08:25

  86 doğumluyum bu sektörde çalişmayı çok istiyorum başvuru yapabilirmiyim.

 2. zeynep

  18 Eylül 2012 Salı at 20:54

  bende 86 doğumluyum başvurabilirmiyim??

 3. cemaliye

  19 Eylül 2012 Çarşamba at 13:57

  85 doğumluyum ve bu sektörde çok başarılı bir eleman olacağımı düşünüyorum sınava girme şansım var mı ?

 4. Volkan

  21 Eylül 2012 Cuma at 20:37

  Mülakat nasıl olacaktır neler yapmamız istenecektir bunu bilen bir arkadaş yazabilir mi ?

 5. turhan

  25 Eylül 2012 Salı at 10:52

  askerlik tecil tarihi derken tecil ettirdiğimiz tecilin başlangıc tarihi mi bitiş tarihi mi ? cvp alabilir miyim

 6. tülayaltunkaynak

  25 Eylül 2012 Salı at 22:55

  1976 doğumlu velise mezunuyum başvurabilirmiyim

 7. hasan

  26 Eylül 2012 Çarşamba at 11:28

  ya parayı yatırdım . sisteme kayıt yaparken sorun yaşıyorum. bir türli mail gelmiyor. bu konuda yardım ederseniz sevinirim. mail adresimi kontrol ettim doğru değiştirmek istiyorum onuda yapmıyor. ne yapacağım bilemiyorum..

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>