ZKA PERSONEL ALIMI, 17 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak’tan oluşan bölgede kurulan ve faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı (ZKA) 13 uzman ve 4 destek personeli alacak.

Zafer Kalkınma Ajansı Mühendislik, İstatistik, Hukuk, Sosyoloji ve İktisadi ve İdari Bilimlere ait branşlardan toplamda 13 personel alacak. Yeni alımlarla Ajans uzman personel sayısını 30’a çıkarmış olacak. Türkiye genelinden alanında kendisini iyi yetiştirmiş, bir veya birden fazla yabancı dile sahip, kalkınma alanında çalışmaya ilgili ve hevesli kişilerin istihdamı hedefleyen ajans, uzman personel istihdamında aranan şartlar arasında uzmanlık alanlarına göre en az 80 KPSS puanı veya bunun yerine sunulabilecek en az 5 yıllık iş deneyimi ile birlikte yabancı dilden en az 80 (KPDS) veya eşdeğeri TOEFL vb. puanlar baz alıyor.

Başvuruda bulunanlar arasından alınacak sayının (13) dört katı (52) aday mülakat sınavına çağrılacak olup mülakat, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından görevlendirilecek iki Yetkili, üniversitelerden görevlendirilecek iki öğretim görevlisi ve Ajans Genel Sekreterinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacak. Personel ilanının detayları www.zafer.org.tr adresinden incelenebilinmekte olup başvurular 14 Mart ile 31 Mart 2011 tarihleri arasında kabul edilecek.