Genel Kurmay Başkanlığı Memur Alımı, Başvurular

Genel Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada farklı pozisyon ve görevlerde çalıştırılmak üzere personel memur alınacağı duyuruldu. Başvurular 11-12 Ocak2011 tarihleri 10.00 – 16,00 saatleri arasında. Gazi Orduevi Müdürlüğüne (Atatürk Orman Çiftliği /Ankara) şahsen yapılacak ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.


İş başvurusunda adaylardan istenen belgeler ise şöyle:

KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,
Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin (çıkış belgesi) aslı vefotokopisi,
Nüfus Cüzdanı aslı ve dört adet fotokopisi,
4 adet başvuru belgesi (www.tsk.tr adresindeki ilan metninin altından açılarak, bilgisayarda doldurulup çıktı alınacak ve fotoğrafyapıştırılmış olarak getirilecel
Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi fotokopisi.


Genel Kurmay Başkanlığı’na alınacak memur adaylarında aranan özellik ve nitelikler şunlar:

2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen en az puanları almış olmak, İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak,

Merkezi Sınav giriş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından gün almamış olmak,
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
Sevk edilecekleri askeri hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Sivil Memur Adayı Olur.” kararlı rapor almış olmak,

Değerlendirmede başarılı olan adayın güvenlik tahkikatı sonucuna göre göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak,

Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.