MEMUR ALIMI YAPACAK OLAN KURUMLAR

İlk 6 ayda birçok memurun ataması yapılacak. 2011 yılında boş kadro ve pozisyonlara personel-memur alımı yapmayı planlayan kamu kurum ve kuruluşları şunlar:

Bakanlıklar 1.557, Adalet Bakanlığı 83, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86, Çevre ve Orman Bakanlığı 11, Dışleri Bakanlığı 75, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140, İçişleri Bakanlığı 380, Kültür ve Turizm Bakanlığı 5, Sağlık Bakanlığı 541, Ulaştırma Bakanlığı 236, Genel Müdürlük ve Müsteşarlıklar 1.693, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri G.M. 150, Aile ve Sosyal Araştırmalar G.M 2, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 5, Basın Yayın ve Enformasyon G.M 7, Darphane ve Damga Matbaası G.M 2, Devlet Meteoroloji İşleri G.M 9, Devlet Opera ve Balesi G.M 5, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 6, Devlet Su İşleri G.M 198, Dış Ticaret Müsteşarlığı 8, Elektrik İşleri Etüd İdaresi G.M 9, Gümrük Müsteşarlığı 337, Hudut ve Sahiller Sağlık G.M 1, İller Bankası G.M 48, Karayolları G.M 202, Maden Tetkik ve Arama G.M 31, Milli Piyango İdaresi G.M 10, Sivil Havacılık G.M 2, SHÇEK 213, Tapu ve Kadastro G.M 277, Türkiye İş Kurumu G.M 55, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu G.M 116, Başkanlıklar 431, Adli Tıp Kurumu Başkanı 28, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 1, Atatürk Kültür Merkezi 2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş. 23, Danıştay 11, GAP İdaresi 5, MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol. Tes. İşl. 15, ÖSYM 1, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 1, Sosyal Güvenlik Kurumu 164, Türk Dil Kurumu 5, Türk Patent Enstitüsü 2, Türk Tarih Kurumu 9, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 55, Yargıtay 8, YÖK 3, Yüksek Seçim Kurulu 95, Üniversiteler 853, Mahalli İdareler, Özel İdareleri, İl afet ve Acil Durum Müdürlükleri 932, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.094