Kısa bir süre önce yapılan açıklama sözleşmeli devlet personelini sevindirdi. Yapılan açıklamaya göre 270 bin sözleşmeli devlet çalışanı devlet memurluğuna geçirilecek. Yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan kadro bekleyen personel sonunda kadrolu olabilecek. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan hemşire, teknisyen ve sağlık memurlarının büyük bir çoğunluğu kadrolu olarak devlet memurluğu kapsamına alınacak.

Söz konusu düzenlemenin Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilmesi bekleniyor, ancak bu şekilde yapılamazsa konuyla ilgili kanun çıkarılacak.

Yetkililer, düzenlemenin Bakanlar Kurulu kararıyla yapılabileceğini belirttiler. Sözleşmelilerin, memur yapılmasının herhangi bir maddi hak ya da maaş artışı sağlamayacağını belirten yetkililer, 4/a kapsamındaki memurlarla 4/b kapsamındaki sözleşmeli memurlar arasındaki maaş farklarının artık kapandığını vurguladılar. Başbakan’ın sözü gerçekleşirse kadroya geçen sözleşmeliler de artık idari görevlerde çalışabilecekler. En önemlisi, sözleşmelerin uzatılmaması gibi bir durum olmayacağından, iş güvencesine kavuşacaklar.