4B Kadrolu Sağlık Personeli Alımı

Hacettepe Üniversitesi kadrolu sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. maddesi (b| bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı |B| grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane) 5

Sağlık Teknikeri (Anestezi) 5

Fizyoterapist 8

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; atfa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak, veya soruşturma altında olmamak.

(3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,

(4) 01 01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen yüksek okullardan mezun olmak,

(7) Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek,

(8) Şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek,

ÖNEMLİ NOT:

5917 Sayılı Kanunun 47. maddesinin 5 fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli 14/BI olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

Fizyoterapist pozisyonu için, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak ya da, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. . Anestezi Teknikeri pozisyonu için, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık Önlisans mezunu olmak. . Ameliyathane Teknikeri pozisyonu için, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 yıllık Önlisans mezunu olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

(1) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvuruları C Katı insan Kaynakları Koordinatörlüğüne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi,” Öğrenim ile ilgili koşullar” kısmında istenilen belgeler, erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına lem yapılmayacaktır.

(4) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 işgünü içinde www.hastane.hacettepe.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 işgünü içinde gelmeyen aday sayısı kadar yedekten KPSS puan sırasına göre aday davet edilecektir.

(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin wwwhastane.hocettepe.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

sözleşmeli fizyoterapist alımı, @teknokon com, fizyoterapist alımı

Son Güncelleme: 08 Temmuz 2013 Pazartesi 11:09