AKADEMİK PERSONEL ALIMI, GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Akademik personel alımı Ankara Ufuk Üniversitesi çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 1 profesör, 3 yardımcı doçent alacak. Ufuk Üniversitesinin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre hukuk fakültesinin özel hukuk bölümü, medeni hukuk anabilim dalı için 1 profesör istihdam edilecek. Hukuk fakültesinin kamu hukuku bölümü (ceza ve ceza muhakemesi hukuku anabilim dalı), özel hukuk bölümü, (ticaret hukuku anabilim dalı) ile tıp fakültesinin kadın hastalıkları ve doğum bölümü için 3 yardımcı doçent alınacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Rektörlük Personel Müdürlüğüne yapacak. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Geniş bilgi http://www.ufuk.edu.tr adresinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA