Karabük Üniversitesi, daimi statüde çalıştırmak üzere 1 profesör 1 doçent alımı yapacak.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan duyuruya göre, Karabük Üniversitesi bünyesinde açık bulunan, Mühendislik Fakültesi, malzeme bilimi bölümüne 1 profesör, mekatronik mühendisliği bölümüne ise 1 doçent istihdam edecek.

Son başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15. gün olacak.

Başvuracak adayların, belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, 3 adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı 6 nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Star Gazetesi