Üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda personel ve eleman alımı yapmaya devam ediyorlar. Anadolu Üniversitesi yeni personel alımı kapsamında iyi bir ücretle sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Değerlendirmek isteyen adaylar için iş ilanına ilişkin genel detaylar şöyle.

Bilgi İşlem Dairesindeistihdam edilmek üzere,375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8.maddesi uyarınca,aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılıvesözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İŞ BAŞVURU ŞARTLARI GENEL ŞARTLAR

Anadolu Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımından yararlanmak ve iş başvurusunda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki genel iş başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılıgenel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezunolmak,

c) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu veyönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllıkmesleki tecrübeye sahip bulunmak,(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Ne Kadar Maaş Alacaklar?
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan(3.747,69TL) nin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Not: İlan hakkında gerekli bilgiler, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “duyurular” bölümünden öğrenilebilir.