ASKİ KAMU PERSONEL ALIMI, BAŞVURU

ASKİ personel alımı, iş başvurusu

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ” sınavla 4 müfettiş yardımcısı alacak. İlan resmi gazetede yayınlandı. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bildiriye göre  genel idari hizmetler sınıfı (GİH) kadrosunda 6. dereceden 4 müfettiş yardımcısı alınacak.

Yazılı sınav, 5 Şubat 2011 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünde (Kazım Karabekir Caddesi numara 70 Yemekhane Binası Ulus/Ankara) yapılacak.

Başvurular, 21 Ocak 2011 Cuma gününe kadar www.aski.gov.tr adresindeki, ”Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu” bölümünden yapılabilir. Sınav, 5 Şubat 2011 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünde (Kazım Karabekir Caddesi numara 70 Yemekhane Binası Ulus/Ankara) gerçekleşecek.

Sınava Katılma Şartları
1- ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını
taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan
başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacaktır. 80’inci aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
3- Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya
eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek
okullardan birini bitirmiş olmak,
4- Giriş Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde (askerlik görevini yapmamış olanlar için) otuz, (askerlik
görevini yapmış olanlar için) otuz iki yaşını doldurmamış olmak,
5- Üçüncü defa Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,
6- Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali
bulunmamak,
7- Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel letme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü ya da
herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,
8- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu

Başvurudan Sonra İstenecek Belgeler :
a) İmzalı Başvuru Formu,
b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti.
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti.
d) 2 adet vesikalık fotoğraf.
e) Nüfus Cüzdanı sureti veya arkalı önlü fotokopisi
f) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen yapılacak başvurularda belge asılları
ibraz edilmek suretiyle fotokopileri de kabul edilecektir.
Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.
a) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,
b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden
alınacak sağlık kurulu raporu,
c) Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,
d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,
e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,
f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek
öğrenimlerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir),
g) Eleme Sınavı Sonuç Belgesi.
aski personel alımı, aski işci alımi, aski iş başvurusu, aski iş ilanları, aski eleman alımı