Bahçeşehir Üniversitesi doçent, yardımcı doçent ve profesör statülerinde olmak üzere akademik personel alımı gerçekleştirecek.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:
1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşulları ve
Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye www.bahcesehir.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz)
2 – Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olduğundan; adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde
İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);
a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların, KPDS veya ÜDS’den asgari 65 puan almış
olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Yrd.Doç. adaylarının, 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları
gerekmektedir. (İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata ayrıca alınabilir.)

BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen
dosya ile birlikte Rektörlüğe; Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili ve enstitülere ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İstenilen dosyada yer alması gereken belgeler:

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)
2 – Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde
diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
3 – Onaylı dil belgesi.
4 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan dosyayı, Profesör
adayları(6) takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları (4) takım olarak teslim edeceklerdir.

Başvuruların şahsen ilgili birimlere yapılması gerekmektedir.

İlan edilen öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu akademik birim yukarıdakilere ek olarak 2-a maddesinde belirtilen asgari koşullar dışında kadroya ilişkin farklı koşullar belirleyebilir. Bu koşullara ilişkin ayrıntılı kadro ilanı, üniversitemiz web sitesinde insan kaynakları başlığı altında ayrıca ilan edilecektir. http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari)

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

bahçeşehir üniversitesi iş ilanları