Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. KPSS (B) gurubu puan sıralaması ile gerçekleştirilecek olan bakanlık personel alımı kapsamında mühendis, mimar, şehir plancısı, çözümleyici, programcı ve tekniker’ler e alınacak.

Programcı adaylarında aranan şartlar:
”Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,

2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak,(Lisans mezunları KPSSP3, Ön Lisans mezunları KPSSP93 puan türü),

Programcı adaylarında 2006,2007,2008,2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavına (KPDS) katılıp en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, yada yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar İngilizce dilinde ”Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya ”international English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecek.”

Nasıl başvurulacak?
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı personel alımı ile ilgilenen adaylar bakanlığın resmi web sitesi olan www.bayindirlik.gov.tr adresinde başvurmayı düşündükleri söz konusu pozisyon için yayınlanmış olan başvuru formunu doldurarak, elektronik ortamda gönderebilirler.

Başvurular ne zaman başlıyor?
Başvurular, 21 Nisan 2011 tarihinde mesai saati sonunu kadar yapılacak.

Detaylar
Sadece bir unvan için başvuru gerçekleştirilecek. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Her sözleşmeli personel pozisyon sayısının iki katı kadar yedek belirlenecek. Posta veya diğer şekilde yapılan ve daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından teyit edilecek.