BELEDİYELERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI

Belediyelerde sözleşmeli memur, personel ve çalışanların maaşları genelgeyle belirlendi.

“Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü” tarafından yayınlanan genelgede belediyeler bünyesinde görev alan sözleşmeli personel maaşları duyuruldu. Yayınlanan genelgeye buradan ulaşabilir, inceleyebilirsiniz.

Genelgeye göre belediyelerde çalışan sözleşmeli memur personel ve maaşları aşağıdaki gibi:

Avukat AH 1/1 1.552,28 776,14 1.940,35
Mimar TH 1/1 1.686,60 843,30 2.108,25
Mühendis TH 1/1 1.686,60 843,30 2.108,25
Veteriner SH 1/1 1.575,17 787,59 1.968,96
Şehir Plancısı TH 1/1 1.686,60 2.108,25
Fizikçi TH 1/1 1.532,51 1.915,64
Kimyager TH 1/1 1.532,51 1.915,64
İstatistikçi TH 1/1 1.532,51 1.915,64
Jeolog TH 1/1 1.532,51 1.915,64
Arkeolog TH 1/1 1.497,46 1.871,83
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.320,82 1.651,03
Tekniker TH 1/1 1.319,98 1.649,98
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.320,82 1.651,03
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.320,82 1.651,03
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu) TH 3/1 1.045,94 1.307,43
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu) TH 3/1 1.045,94 1.307,43
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.313,56 1.641,95
Hidrobiyolog TH 1/1 1.323,44 1.654,30
Hidrolog TH 1/1 1.532,51 1.915,64
Jeofizikçi TH 1/1 1.532,51 1.915,64
Jeomorfolog TH 1/1 1.532,51 1.915,64
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.045,94 1.307,43
Matematikçi TH 1/1 1.532,51 1.915,64
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu) TH 3/1 1.045,94 1.307,43
Pilot TH 1/1 1.323,44 1.654,30
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.045,94 1.307,43
Sanat Tarihçisi TH 1/1 1.320,82 1.651,03
Çözümleyici GİH 1/1 1.151,25 1.439,06
Programcı GİH 1/1 1.151,25 1.439,06
Hukuk Müşaviri GİH 1/1 1.934,08 2.417,60
Mütercim GİH 1/1 1.071,36 1.339,20
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.005,66 1.257,08
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 997,37 1.246,71
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 984,21 1.230,26
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 997,37 1.246,71
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu) GİH 3/1 984,21 1.230,26
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.033,84 1.292,30
Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi (Yükseköğrenim
Mezunu) GİH 1/1 1.033,84 1.292,30
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/1 979,62 1.224,53
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu) GİH 4/1 973,05 1.216,31
Sosyolog GİH 1/1 1.033,84 1.292,30
Uzman Tabip SH 1/1 1.813,37 2.266,71
Tabip SH 1/1 1.602,12 2.002,65
Diş Tabibi SH 1/1 1.452,70 1.815,88
Psigolog SH 1/1 1.329,23 1.661,54
Biyolog SH 1/1 1.307,50 1.634,38
Bakteriyolog SH 1/1 1.329,23 1.661,54
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.329,23 1.661,54
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.329,23 1.661,54
Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.256,74 1.570,93
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.329,23 1.661,54
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.329,23 1.661,54
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.095,21 1.369,01
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.095,21 1.369,01
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/0 1.297,67 1.622,09
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/1 1.256,74 1.570,93
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.095,21 1.369,01
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.095,21 1.369,01
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu) SH 3/1 1.095,21 1.369,01
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/1 1.329,23 1.661,54
Eczacı SH 1/1 1.387,64 1.734,55
Fizyoterapist SH 1/1 1.329,23 1.661,54
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.095,21 1.369,01
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/1 1.603,78 2.004,73
Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.264,21 1.580,26
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/1 1.107,21

sözleşmeli personel maaşları, belediye sözleşmeli personel maaşları, belediye işçi maaşları, belediye maaşları, belediyede çalışmak