BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Bingöl Üniversitesi farklı departmanlarda görevlendirilmek üzere akademik personel alıyor. Akademik personellerden 2’si profesör, 1’i doçent ve 1’i de yardımcı doçent olacak.

BÜ Fen Edebiyat Fakültesinin İngiliz Dil Bilimi, Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Dili anabilim dalları için 2 profesör, 1 döçent ve 1 yardımcı doçent alımında bulunacak. Duyuruda, adayların başvurularını 15 gün içinde BÜ Rektörlüğü’ne yapacakları ve ayrıntılı bilginin rektörlüğün web sayfasından temin edilebileceği belirtildi.

bingöl üniversitesi iş ilanları