BTK Uzman Yardımcısı Personel Eleman Alımı

Bilgi Teknolojileri Kurumu – BTK personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu personel alımı kapsamında uzman yardımcıları e alınacak. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez ve taşra teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Teknik Hizmetler Sınıfı 8. dereceli 16 Teknik Uzman Yardımcısı alacak.

Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, bilgisayar ve telekomünikasyon mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adaylar, Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak, elektronik ortamda başvurabilecek.

Ankara’da, 26 Kasımda yapılacak yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamada atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sınavdan önce istenilen belgeleri sözlü sınav tarihinden 3 gün önce Kuruma teslim edecek.

Yazılı ve sözlü sınavlarda en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecek. Duyuruda yer alan kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecek. Gerek görüldüğünde ise boş kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecek.

Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar, Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca sınav giriş belgeleri ile sınav sonuçları adreslerine gönderilecek.

AA

Son Güncelleme: 17 Ekim 2012 Çarşamba 01:29