Devlet Kamu Kurumları Geçici İşçi Personel Eleman Alımı

Bu yıl birçok kamu kurumuna geçici işçi-personel-eleman alımı yapılmasına karar verildi. Söz konusu kamu geçici işçi-personel alımı Bakanlar Kurulunun ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ile düzenlenerek uygulamaya konuldu. Buna göre söz konusu geçici işçi-personel alım kararı kapsamında bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere kamu kurumlarına sözleşmeli geçici işçi-personel alımı gerçekleştirilecek.

Kamu Geçici İşçi ve Personel Alımları

Kamu geçici işçi ve personel alımları kapsamında geçici personel-işçi, karar ile belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalıştırılabilecek. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevlendirilen geçici işçi ücretleri geçici işçinin alımını yapan kuruluşlar tarafından ödenecek.

Üniversitelere yapılan geçici işçi alımı kapsamında geçici işçi alım sayıları üniversiteler itibarıyla Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek. Kamu geçici personel alımı çerçevesinde geçici personel öncelikle en son çalıştıkları illerde, bu illerde geçici işçi alımının mümkün olmaması halinde diğer illerde çalışabilecekler. Geçici kamu personeli, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak.

Geçici İşçi Alımları | Kamu Kurumu

Hangi kamu kurumları geçici işçi alımı yapıyor?

 • Adalet Bakanlığı – 4.000
 • Milli Savunma Bakanlığı – 100
 • İçleri Bakanlığı – 3.500
 • Maliye Bakanlığı – 1.000
 • Milli Eğitim Bakanlığı – 14.000
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı – 250
 • Sağlık Bakanlığı – 2.500
 • Ulaştırma Bakanlığı – 1.000
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı – 1.500
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – 200
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – 100
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – 50
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı – 500
 • Çevre ve Orman Bakanlığı – 2.000
 • Yargıtay Başkanlığı – 130
 • Danıştay Başkanlığı – 60
 • Devlet Personel Başkanlığı – 15
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – 800
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü – 10
 • Üniversiteler – 4.500 / olmak üzerek devlet kamu kurumlarına toplam 36.215 geçici işçi – eleman alımı yapılacak.

Kamu Geçici İşçi Alımları İzin Hakları

Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilir. Geçici personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek. Geçici personelin isteği üzerine, eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Kamu Geçici İşçi Alımlarında İş Başvurusu ve Şartlar

Kamu geçici işçi ve eleman alımı kararı kapsamında geçici işçi alımına iş başvurusunda bulunmak isteyen adayların 30 günlük süre içerisinde ilgili kurumlara başvurması gerektiği ifade edilen kararda, bu kişilerin kamu haklarından mahrum bulunmaması, askerlikle ilgisi bulunmaması ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor.

Geçici personel, yiyecek yardımından faydalandırılacak. Geçici personele, söz konusu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyecek ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacak.
Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacak.

mevsimlik işçi alımı, geçici işçi alımı, işkur mevsimlik işçi alımı başvurusu, Orman bakanlıgı mevsımlık alımı varmı bugun, kamu gecici isci alimi