DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI, MÜTERCİM ALINACAK

2011 kamu personel alımları devam ediyor. Dışleri bakanlığı mütercim olarak sözleşmeli personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel alımı ve başvuru ile ilgili detaylar şöyle:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALINACAK

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06 06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde “mütercim” unvanlı toplam 28 sözleşmeli personel alınacaktır.

A) Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak;

2) Son başvuru tarihinde 31 yaşından gün almamış (22 Şubat 1981 tarihinden sonra doğmuş olanlar) olmak;

3) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak;

4) Dışişleri Bakanlığı personeli olmaya engel hali bulunmamak (Bu konuda Dışişleri Bakanlığının takdiri esastır);

5) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça Dili Eğitimi/Edebiyatı/Müter-cim-Tercümanlık veya çeviribilim bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak

6) 30 Haziran-1 Temmuz 2009 ve 10 Temmuz-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden (2009-KPSS ve 2010-KPSS) en az “70” KPSSP3(B) puanına sahip olmak;

7) Son başvuru tarihinden 5 yıl öncesine kadar, başvuru yapılan yabancı dilde en az (B) düzeyinde KPDS puanına sahip olmak veya ingilizce’den başvuran adaylar için “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi 550 puan) puan veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.

B) Başvuru:

Adayların, Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İç Hizmetler Şubesinden (Oda No: 423) ya da internet aracılığıyla www.mfa.gov.tr adresinden temin edecekleri İş Talep Formu’nu doldurarak, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fo-* tokopisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3-B) sonuç belgesinin fotokopisi, öğrenim belgesinin fotokopisi, erkek adaylar için askerlik terhis/tecil belgesinin fotokopisi, yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisini en geç 22 Şubat 2011 günü mesai saati sonuna kadar Bakanlığımızda olacak şekilde posta ile veya bizzat başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup süresi içerisinde tamam-

lanmadığı takdirde başvuru geçerli kabul edilmeyecektir. Yukarıdaki belgelerin asıllarının sınav günü ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuruların tamamlanmasını müteakip, 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Sınav Şartı başlıklı 4. maddesinin (b) bendi uyarınca, KPSSP3(B) puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, ilk 84 aday arasından yapılarak mülakat sonucunda başarılı bulunan 28 adayın güvenlik soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla sözleşmeli “mütercim” pozisyonlarına atamaları yapılabilecektir.

KPSSP3(B) puanı eşit olan adayların sıralamasında, KPDS puanı gözönüne alınacaktır.

Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

Atamaları yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine, puan sıralamasına göre diğer adayların yerleştirmesi yapılabilecektir.

dışişleri bakanlığı personel alımı