Diyanet İşleri 2015 personel alımları devam ediyor. Diyanet yeni personel alımı yapmak için yeni bir ilan yayınladı. Bu kapsamda yine çok sayıda personel alımı yapılacak ve toplam sayı 350 adet. Buna göre Kur’an Öğreticisi alımı, Müezzin Alımı ve İmam Hatip alımı yapılacak. Peki Kur’an Kursu Öğreticisi, Müezzin ve İmam Hatip alımı ne zaman yapılacak? İş başvurusu nasıl, ne zaman ve nereye yapılacak?

Diyanet İşleri Öğretici, Müezzin ve İmam Hatip Alımı

Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi, imam- hatip ve müezzin kayyım kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için ilan edilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI BOŞ KADRO SAYISI
Taşra Teşkilatı D.H.S. Kur’an Kursu Öğreticisi 100
İmam-Hatip 200
Müezzin Kayyım 50
TOPLAM 350

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3.Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

4.Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

5.Başkanlığımızca 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavından (MBSTS) en az 50 (elli) puan almış olmak.

BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a)Başvuru İşlemleri

1.Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 21/05/2015 (saat 08:30)- 03/06/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3.Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

4.Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5.Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

6.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

7.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 03/06/2015 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)Sınav İşlemleri

1.Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2.MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3.MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4.Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

6.Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

7.Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.