Bilindiği üzere doğum yardımı kesinleşti ve ödenecek olan doğum yardım parası miktarları da belli oldu. Ancak doğum yardımlarından yararlanmak isteyen adayların kafaları bazı konularda karışık. Çoğu kişinin kafasında şu sorular var: Ne kadar doğum yardım parası alabilirim? Kesinti yapılacak mı? Doğum yardımı için başvuru nereye yapılacak? Parayı kim nasıl alacak? İşte detaylar…

“Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır. Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir: Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.

Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır. Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.

Başvurular ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.

DOĞUM YARDIMI PARASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.

Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144 ve 183 nolu numaralarından ve ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir. Kamuoyunda ”Torba Kanun” olarak bilinen ve içeriğinde pek çok düzenlemeyi bulunduran ”Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa”, 7 Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Kanunla ”Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi”ne bir madde eklenerek ”doğum yardımı” yasalaşmıştı. Kanunda bildirilen tarihe göre ”doğum yardımı” ,yürürlüğe giriyor.

Çocuğu olan ailelere yönelik ilk kez gerçekleşecek ‘doğum yardımı’ bugün geçiyor. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olan Türk vatandaşlarına verilecek.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Kanun kapsamında ailelere doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 TL tutarında doğum yardımı yapılacak.

DOĞUM YARDIMI İÇİN BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurt dışındaki konsolosluklara . Kamuda çalışanlar kurumlarına başvuracak.

DOĞUM YARDIM PARASI NASIL ALINACAK?

15 Mayıs 2015’ten itibaren doğan her çocuk için bir defa verilecek olan doğum yardımı parası, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden kişinin T.C. kimlik numarasını belirtmesiyle alınabilecek. İlk ödeme Haziran’da yapılacak.

DOĞUM YARDIM PARASINI KİM ALACAK?

Doğum yardımı ‘annenin sağ’ ve ‘Türk vatandaşı’ olması durumunda anneye yapılacak. Yardım zorunlu hallerde bakanlığın izniyle babaya da ödenebilecek.