EBE VE HEMŞİRELER İÇİN STAJ BAŞVURUSU

Türk Sağlık-Sen lisans tamamlama yapan ebe ve hemşirelerin çalıştıkları kurumlarında staj yapmaları, bunun mümkün olmaması halinde staj yapacakları hastanelere geçici görevlendirilmeleri için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Sendika tarafından yapılan başvuruda Hemşirelik ve Ebelik lisans tamamlama programının 4. sınıfında eğitim gören sağlık personelinin uygulama süreleri 240 saat olarak belirlendiği ifade edildi. Stajların hastanelerin iç hastalıkları, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde yapılmasına ve bu kliniklerde görev yapan personelin mesailerinin staj olarak sayılacağının Bakanlık tarafından açıklandığına dikkat çekildi.

Başvuruda söz konusu hastanelerde ve kliniklerde görev yapmayan personelin görevli ya da izinli sayılmayacakları, mesai sonrası, hafta sonları, nöbet ertesi veya yıllık izin kullanarak stajlarını yapmaları gibi kriterlerin getirilmesinin çalışanları mağdur edeceği belirtildi.

Süresinden önce yıllık iznini kullanan veya yıllık iznini her hangi bir amaçla farklı bir tarihte kullanmak üzere planlama yapan, uygulamanın yapılacağı hastaneden uzak bir bölgede görev yapan ve nöbet tutmayan personelin staj yapmakta zorlanacağı ifade edildi.

Yapılan başvuruda staj yapılacak klinikler kapsamının genişletilerek, hastanelerin dışında bulunan kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin görev yaptığı yerinde geçen mesailerinin staj olarak kabul edilmesi talep edildi. Bunun mümkün olmaması halinde ise, 240 saat olarak belirlenen staj süresince  çalışanların söz konusu hastane kliniklerinde geçici görevlendirilmesi için düzenleme yapılması istendi.

AA

stajyer hemşire iş ilanları