Emzirme yardımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir yardımdır. Kadınların bu yardımı hak edebilmesi için eşlerinin ya da kendilerinin 4/a (SSK) ya da 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmaları gerekmektedir.

Emzirme yardımı için genel şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

– Emzirme yardımı: Sigortalı kadının kendisine, sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan kadın(Emekli olup da çalışmaya devam edenler), Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan sigortalı erkeğin çalışmayan eşine ödenmektedir.

– Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için SSK kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, Bağ-Kur kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.