Erdek Belediye Başkanlığı tam zamanlı olarak çalıştırmak üzere toplam 8 adet personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu sözleşmeli personel alımı iş ilanına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 21 Ağustos tarihine kadar iş başvurusu yapabilirler.

Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 8 (sekiz) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

UNVANI ADETİ SINIFI EĞİTİM DURUMU
EKONOMİST 1 TH Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ekonomi,iktisat,işletme, maliye veya bankacılık-fınans bölümlerinden mezun olmak
PEYZAJ MİMARI 1 TH 4 Yıllık Fakültelerin Mimarlık Bölümünden mezun olmak
TEKNİKER 1 TH Meslek Yüksekokullarının Elektronik Bölümünden mezun olmak
TEKNİKER 1 TH Meslek Yüksekokullarının inşaat Teknikeri Bölümünden mezun olmak
TEKNİKER 1 TH Meslek Yüksekokullarının Elektronik Haberleşme Programı Bölümünden mezun olmak
TEKNİKER 1 TH Meslek Yüksekokullarının Et Endüstrisi Programı Bölümünden mezun olmak
ÇÖZÜMLEYİCİ 2 TH Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların

ekonomi,iktisat,işletme, maliye veya bankacılık-finans

bölümlerinden mezun olmak

Giriş Sınavı ve Tarihi

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup ;

Sözlü sınav tarihi : 22/08/2014 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (www.erdekbld.com) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinde belirtilen şartlar

2.Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5.Erdek İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Başvuru Şekli

Adayların 15/08/2014-21/08/2014 tarihleri arasında saat 17:00’e kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

1 – Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.)

4-Sağlık Raporu(FIeyet)

5-6 Adet vesikalık resim.

6-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge

7-Adli Sicil Belgesi

8-İkametgah Belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 14:00