Erzurum SYDV Personel Eleman Alımı Başvurular

Erzurum Aşkale SYDV personel alımları kapsamında bünyesinde görevlendirmek üzere personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu SYDV personel alımı kapsamında belirsiz süreli eleman alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu ilanla ilgili başvuru şartları aşağıda yer alıyor.

Aşkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı Belirsiz Süreli personel istihdam edilecektir.

SYDV Personel Alımı Aranan Nitelikler

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,(10.12.1977 ve sonrası doğumlular)

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle, ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten lenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlardan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Aşağıda belirtilen fakülte veya bölümlerden lisans diplomasına sahip olmak

a. Siyasal Bilgiler Fakültesi,

b. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c. İşletme Fakültesi,

d. Açık Öğretim Fakültesinin Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslar arası İlişkiler ve İşletme bölümü mezunları

e. Sosyoloji, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler Bölümleri, Rehberlik, Psikoloji ve psikolojik Danışmanlık bölümleri.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

3- Aşkale ilçesi sınırları içerisinde son 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmak, görev yaptığı süre içerisinde Aşkale ilçesinde oturmayı kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday İçin geçerli)

4- Belirtilen şartları taşıyan müracaat sahipleri arasından, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif araç kullananlar tercih edilebilir.

5- Adaylar başvuru belgesine, varsa bilgisayar programları kullanmak ve işaret dili bilmek konusunda belge ekleyebilirler.

6- İşin Süresi: Belisiz süreli (2 ay deneme süreli)

SYDV Personel Alımı Başvuru şartları

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

2- 2012 veya 2011 yılı KPSS sınav sonuç belgesi,

3- Üzerinde T.C.Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

4- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

5- Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge,

6. Adli Sicil Belgesi,

7- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu,

8- Varsa sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası, iş deneyim belgeleri,

9- Özgeçmiş.(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

9- İş Başvuru Formu (Vakıftan temin edilir.)

SYDV Personel Alımı Sınav Başvurusu ve Başvuru Bilgileri

1- Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün:http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/ web sayfasında 11- 18 ARALIK 2012 tarihleri arasında sistem üzerinden yapılacaktır. Yapılan müracaatlar sonucunda KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 5 katı aday (5 kişi) sözlü sınava istenilen evraklarla birlikte çağrılacaktır.

2- Sözlü mülakata çağrılacak ilk 5 adayın isimleri 19.12.2012 günü Aşkale Kaymakamlığının www.Askale.gov.tr web sayfasında ve Kaymakamlık panosunda ilan edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar, istenen belgelerle birlikte ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 21.12.2012 Cuma günü saat 14.00 e kadar bizzat elden evraklarını teslim edeceklerdir. Evraklarını belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

3- Mülakat, 25.12.2012 Salı günü saat: 14.00 de Aşkale Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Mülakat Heyeti huzurunda yapılacaktır.

4- Mülakat neticesinde başarılı bulunan ve Vakıf Mütevelli Heyetince kabul edilen adaylar için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden ‘onay’ verildikten sonra sözleşme imzalanacaktır.

5- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

6- Başarılı olamayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içerisinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

7- Vakfımız mülakat sonucunda personel istihdam edip etmemek hakkına sahip olup işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıyla serbesttir. Bu konuda başvuru sahibi veya mülakata girip mülakatı kazanan aday hak iddia edemez. Başvuru yapan adaylar bu hükümleri peşinen kabul eder.

SYDV Personel Alımı Başvuru Yeri

Müracaat Yeri: Aşkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Kat:1

Müracaat : http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/ İlan Listesi adresinden yapılacaktır.

Email: www.askale.gov.tr

İrtibat kişileri : E.Zafer ŞENER, Vakıf Müdürü

Telefon : (442) 415 22 96

İLANEN DUYURULUR

erzurum memur alimi, erzurum sydv personel alımı, erzurum sydv