FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI, BAŞVURU

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 5 profesör ve 5 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Profesör kadroları daimi statüde olacak.

Alınacak olan öğretim üyeleri, insani ve sosyal bilimler fakültesinin Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1 profesör), iktisadi ve idari bilimler fakültesinin yönetim ve organizasyon (3 yardımcı doçent), muhasebe ve finansman (1 yardımcı doçent), İlahiyat fakültesinin İslam tarihi (1 profesör), tıp fakültesinin enfeksiyon hastalıkları (1 profesör), ortopedi ve travmatoloji (1 profesör) ile çocuk cerrahisi (1 yardımcı doçent) bölümlerinde görev yapacak.

Yardımcı doçent adayları için üniversitede yabancı dil sınavları yapılacak.

Yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, üniversitenin web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapacak.