Türkiye’de santral kurup ekipman tedarik eden General Electric’in dünya genelinde letmede bulunan santrallerinde yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. Bu santrallerin bakım, onarım vb işlerinde dışarıdan çalışan kişi sayısı da 3 binden fazla. GE’nin halen ülkemizde kurulu olan 293 adet enerji üretim ekipmanı 72 değişik santralde işletiliyor.

GE Enerji Hizmetleri Türkiye ve İsrail Direktörü Yavuz Aydın’ın verdiği bilgiye göre, GE’nin Türkiye’deki enerji iş kolunda halen 140 kişi çalışıyor. GE Türkiye, çalışan sayısı açısından önümüzdeki 4 yıl içinde yüzde 45 büyüme planlıyor. Bu da 2010-2014 yılları arasında 45-55 ek pozisyonun açılacağı anlamına geliyor. Aydın, “Enerji santralleri kurulum aşamasında yoğun işgücü kullanıyor. Bir örnek vermek gerekirse, ortalama 100 megavatlık (MW) bir santralin kurulum sürecinde yaklaşık 500 kişi kısa veya uzun dönem çalışıyor” diyor.

GE ürünleri ve hizmetleriyle ilgili çok çeşitli pozisyonlar var. Bunlar onarım ve bakım çalışmalarından sorumlu saha mühendisleri, hizmet sözleşmelerini uygulamaktan sorumlu sözleşme performansı müdürleri, proje müdürleri, satış müdürleri, müşteri ilişkileri müdürleri, servis müdürleri ve mali analistlerden oluşuyor. Yavuz Aydın, gençlere enerjiyle ilgili iş ilanlarını takip etmelerini ve sektörü daha yakından tanıyabilmek için staj başvurularında bu alana öncelik vermelerini tavsiye ediyor.