Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği 16 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin geçici maddesi ile kuruma naklen müfettiş alınabilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

Yönetmeliğin geçici 1. maddesi şu şekilde:

“Diğer kurumlardan rehberlik ve denetim başkanlığı ile denetçiliğe atanma

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Rehberlik ve Denetim Başkanı, Başkanlığın kuruluş ve teşkilatlanma sürecinin yürütülebilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girmiş ve Başdenetçi olarak atanma koşullarını taşıyanlar ile Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri fiilen yapanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11 inci maddesi çerçevesinde, bir defaya mahsus olmak üzere 27/02/2015 tarihine kadar Baş denetçi ve Denetçi olarak atanabilirler. Bu şekilde atananların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarında geçen süreleri Bakanlıkta geçmiş sayılır.

(3) Denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlardan kazanılmış hak aylık derecesi uygun olanlar Başdenetçi olarak atanabilirler.”

YAPILAN DÜZENLEMELER

1- Geçici maddenin birinci fıkrasına göre Başdenetçi olarak atanma koşullarını taşıyanlar, naklen atanabilecektir. Genel Müdür, dengi veya üstü bir görevde şuan çalışmakta olanlar, Başkanlığa atanabilecektir. Fıkrada bu kişilerin Başkanlığa hangi unvanla atanacakları belirtilmemiştir. 2. fıkrada da benzer hükmün varolduğu ve 7. maddeki hüküm ile birlikte düşünüldüğünde, bu düzenlemenin Başkanlıktaki yönetici kadroları için olduğu anlaşılmaktadır.

2- Diğer kurumlarda müfettiş, denetçi ve kontrolör unvanlarını kazanmış olanlar 27/2/2015 tarihine kadar başdenetçi veya denetçi olarak atanabilecektir.