HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, profesör, doçent ve yardımcı doçent alımında bulunacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüye göre alınacak.

İstekliler başvurularını, 31 Aralık 2010 – 14 Ocak 2011 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacaklar.

Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:

”Dişhekimliği fakültesi: ortodonti (1 doçent, 1 yardımcı doçent),
Fen fakültesi: risk analizi (1 profesör),
İktisadi ve idari bilimler fakültesi: sosyal hizmet (1 profesör),
Mühendislik fakültesi: gıda teknolojisi, uygulamalı jeoloji, bilgisayar bilimleri (1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent),
Tıp fakültesi: iç hastalıkları (1 doçent),
Kastamonu Tıp Fakültesi: tıbbi farmakoloji (1 yardımcı doçent)”

Buradan ilanları inceleyebilirsiniz.