Havacılık Uzman Yardımcısı Personel Memur Alımı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yeni personel alımı kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne farklı alanlarda personel alımı düzenleyecek. Buna göre 4 endüstri, 1 çevre ve 2 meteoroloji mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 7 havacılık uzman yardımcısı personel alımı gerçekleştirilecek. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 16 Haziran.

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIMI

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği”nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

 

Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.

 

PERSONEL ALIM SINAVINA KATILMA ŞATLARI

 

Sınava katılabilmek için:

 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

3) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

 

4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,

 

5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS),

 

– Çevre Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 70 puan almış olmak,

 

– Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 70 puan almış olmak,

 

-Meteoroloji Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 70 puan almış olmak,

 

(Yapılacak olan yazılı sınava katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 5 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

 

6) 07-08/07/2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ nin yabancı dil bölümünden (İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Yabancı Dil Sınavından (2012 Kasım, 2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya başvuru tarihine kadar dil yeterliliği bakımından ÖSYM’nin en son yayımladığı yabancı dil sınavları eşdeğerliklerine göre uluslararası geçerliliği bulunan, 2012 ve sonrasında alınmış başka bir belgeye sahip olmak,

 

7) Türkiye Halk Bankası Emek Şubesi TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09 no’lu hesaba sınav ücreti olarak 25 TL yatırmak gerekmektedir. (Sınav ücreti iade edilmeyecektir.)

 

PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

 

Yazılı sınav 09 Ağustos 2014 Cumartesi günü Anadolu Üniversitesinde/ESKİŞEHİR’ de yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara, yazılı sınav yeri ve saatinin belirtildiği “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine postalanacak olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde de ilan edilecektir.

 

Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

 

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV

 

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

 

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. / Sözleşmeli Memur Alımı

 

malatya tarım il müdürlüğü personel alımı, 100 bin kamu personeli alımı, devlet personel daire başkanlığı memur alımı