İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2011 MEMUR ALIMI

İçleri Bakanlığı 2011 personel-memur alımı, söz konusu bakanlık yapacağı sınav ile 15 adet dernekler denetçi yardımcısı alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı ise sözlü sınavla, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri (GİH) sınıfından 15 dernekler denetçi yardımcısı alacak. Sözlü sınav, 28 Şubat-2 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar katılabilecek.

Adaylarda ayrıca ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 59 bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmaları da istenecek.

Sınava katılabilmek için adaylar, iş talep formu ve istenilen belgeler ile birlikte 24-28 Ocak 2011 tarihleri arasında çalışma saatleri içinde, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde bulunan sınav bürosuna bizzat müracaat edecekler. Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi, İçişleri Bakanlığı (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilecek.

Kaynak: İnternet Haber