SHÇEK, toplam 23 müfettiş yardımcısını alacağı sınava katılım için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, letme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile sosyal hizmetler, psikoloji ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında en az dört yıl eğitim veren ve denkliği YÖK tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personeli Seçme sınavlarından birinden KPSSP 109 puan türünden 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 460 kişi içerisinde bulunmak koşullarını arayacak. Giriş sınavının yazılı bölümü, 19 Şubat 2011’de saat 10.00’da Ankara’da yapılacak. Sınava katılmak isteyenler belgeleriyle birlikte 24 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığına başvuracak.

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki dernekler denetçi yardımcısı kadrolarına, 28 Şubat-02 Mart arasında Ankara’da yapılacak sözlü sınavla eleman alınacak. Başvuruda bulunabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 59 puan türünde en az 70 ve üzerinde almak ve başvuruda bulunanlardan, en yüksek puana sahip 120 kişi içerisinde bulunmak koşulları aranacak. Giriş sınavı sözlü yapılacak ve sınav günü, saati ve yeri “www.icisleri.gov.tr” internet sitesinde duyurulacak.

Kaynak: AA