Türkiye İş Bankası Samsun ve bu bölgede yer alan şubelerde görevlendirmek üzere banka memur pozisyonuna personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu İş Bankası personel – memur alımı kapsamında 12 Ağustos 2012 Pazar günü personel – memur alım sınavı düzenlenecek. İş Bankası personel alım sınavında başarılı olan adaylar Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Tokat ve Yozgat illerinde memur pozisyonunda göreve getirilecekler.

Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylara, kadro olanaklarımız doğrultusunda, yukarıda belirtilen il ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan şubelerimizde Memur pozisyonunda görevlendirilmek üzere teklifte bulunulacaktır.

İş Bankası Personel – Memur Alımı | Sınav Başvurusu

Sınava başvurular 02 Ağustos 2012 Perşembe günü saat 09:00’a kadar sadece İnsan Kaynakları sayfamızın “Başvuru” bölümünde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir. Başvuru için, İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle başvuru koşullarına uygunluklarını tespit etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan durumları uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.

İş Bankası Personel – Memur Alım Sınavı

İki bölümden oluşan sınavın ilk aşamasını Genel Yetenek Testi, ikinci aşamasını ise Mülakat oluşturmaktadır. Genel Yetenek Testi sonucunda uygun bulunan adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
Sınav Yeri:  Sınavın Genel Yetenek Testi ve Mülakat aşamaları Samsun ilinde gerçekleştirilecektir.
Sınav Tarihi: Sınav 12 Ağustos 2012 Pazar günü yapılacaktır.
Sınav Davetleri: Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 07 Ağustos 2012 Salı gününden itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanına yansıtılacak ve adayların sisteme kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Bu nedenle İş Başvuru Formuna geçerli ve kullanımda olan bir e-posta adresinin kaydedilmesi ve 07 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Başvuru Durum Takip alanının ve e-posta adreslerinin sık sık kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

İş Bankası Personel – Memur Alımı | Belgeler

Yazılı sınav ve mülakat aşamalarından oluşan alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, e alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Hazırlanan belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda da uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

İş Bankası Personel – Memur Alımı | Başvuru Koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 12.08.1982 ve sonrasında doğmuş olmak
  • Kamu haklarından yoksun bulunmamak
  • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
  • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
  • Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 31 Temmuz 2013 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak,
  • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe giriş aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
  • Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.
  • Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)