İş Bankası Doğu ve Güneydoğu İlleri Personel Memur Alımı

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Türkiye İş Bankası şubelerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapmaya devam ediyor. İş Bankası Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde faaliyet gösteren şubelerinde görevlendirmek üzere sınavla personel memur alımı gerçekleştirecek.

İş Bankası’nın personel alımı yapacağı iller: Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Ağrı, Iğdır, Muş, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa.

Sınava başvurular 22 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 11:00’e kadar sadece
ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubeler
veya Genel Müdürlük birimleri aracılığıyla sınav bşvurusunda bulunmak mümkün
değildir.

İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü
aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen
başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru
yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı
olacaktır. Sınava baĢvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti
gönderilecektir.

Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletiĢime geçilebilmesi için başta e-posta
adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.
Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun
alım sürecinin hangi aĢamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında
bırakılacaklardır.

Son Güncelleme: 12 Temmuz 2013 Cuma 19:13