İş Bankası Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde bulunan şubeleri için memur alımı yapacak. Söz konusu alım 04 Mayıs ve ilerleyen günlerde yapılacak.

İşe alım süreci aşağıdaki adımlardan oluşuyor:

Başvuru
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen “Genel Yetenek Testi” ve “Mesleki Kişilik Envanteri”
Mülakat
Belge hazırlama

Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.

Başvuru: Sınava başvurular 25 Nisan 2011 saat 09:00’a kadar sadece İnsan Kaynakları sayfalarımızın “Başvuru” bölümünde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

Başvuru için, İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkân vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle başvuru koşullarına uygunluklarını tespit etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan durumları uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.

Devam etmekte olan diğer memur alım süreçlerimizde;

-Yazılı sınav aşamasında başarılı olup, mülakat daveti bekleyen,
-Mülakat uygulamasına katılmış ve değerlendirme süreci devam eden,
-Mülakat sonucu olumlu açıklanmış olup görev teklifi bekleyen adaylarımızın bu sınavımıza başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sınav Yöntemi: Sınav iki aşamadan oluşmaktadır; ilk aşaması bilgisayar ortamında düzenlenecek Genel Yetenek Testi ve Mesleki Kişilik Envanteridir. Mülakat 2. aşamayı oluşturmaktadır.
Genel Yetenek Testi ve Mesleki Kişilik Envanteri sonucunda uygun bulunan adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Sınav Yeri: Sınav sürecinin Genel Yetenek Testi ve Mesleki Kişilik Envanterinden oluşan ilk aşaması İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi: Sınav 04 Mayıs 2011 Çarşamba ve izleyen günlerde yapılacaktır.

Sınav Davetleri: Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular, 25 Nisan 2011 Pazartesi tarihinden itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanına yansıtılacak ve adayların sisteme kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Bu nedenle İş Başvuru Formuna geçerli ve kullanımda olan bir e-posta adresinin kaydedilmesi ve 25 Nisan 2011 Pazartesi tarihinden itibaren Başvuru Durum Takip alanı ve e-posta adreslerinin sık sık kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Belge Hazırlama: Elektronik sınav ve mülakat aşamalarından oluşan alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, e alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Hazırlanan belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda da uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
04 Mayıs 1981 ve sonrasında doğmuş olmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 31 Aralık 2011 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir)
Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (İşe giriş aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak
Aşağıda belirtilen illerde ikamet ediyor olmak.

TEKİRDAĞ
EDİRNE
KIRKLARELİ

Devam etmekte olan diğer memur alım süreçlerimizde; yazılı sınav aşamasında başarılı olup, mülakat daveti bekleyen, mülakat uygulamasına katılmış ve değerlendirme süreci devam eden ya da mülakat sonucu olumlu açıklanmış olup görev teklifi bekleyen adaylarımızın bu sınavımıza başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitelerin, örgün sistemde 4 yıllık eğitim verilen aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir).

i bankas memur alm 2011