İş Bankası Müfettiş Yardımcısı Personel Eleman Alımı

Türkiye’nin bankacılık sektörü devlerinden Türkiye İş Bankası personel alımı yapmaya devam ediyor. Personel sayısını yapmış olduğu insan kaynakları planlamasına göre sürekli arttıran İş Bankası Müfettiş Yardımcılığı sınavı yapacak. Söz konusu sınav için başvurular  23.09.2011–10.11.2011 tarihleri arasında kabul edilecek. Sonuç olarak

Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Yazılı mesleki bilgi sınavı, genel yetenek testi ve kişilik envanterinden oluşan ilk aşama 26 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada başarılı olan adaylar değerlendirme merkezi aktiviteleri ve mülakattan oluşan diğer aşamalara davet edilecektir. Bu sınavımız kapsamında, bilgi sistemleri denetimlerinde görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcısı alımı da öngörülmektedir.

Başvuru Koşulları
Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve bu durumu başvuru süresinin sonu olan 10.11.2011 tarihine kadar mys@isbank.com.tr adresine ulaştıracağı sertifika ile belgeleyebilmek (İlgili e-posta adresine gönderilecek belge ve bilgilere ilişkin açıklamalara “B-Sınav Başvurusu” bölümünde yer verilmiştir),
(Özellikle süreli sertifikalarda sıklıkla yaşanan sıkıntılar da dikkate alınarak, aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Sertifika iletilmemesi veya iletilen sertifikanın 10.11.2011 tarihi itibarıyla geçerli olmaması halinde aday sınava davet edilmeyecektir. İletilen sertifikanın, son başvuru tarihi olan 10.11.2011 ile muhtemel e başlama tarihi olan 01.02.2012 (dahil) arasında geçerli olması beklenmektedir.
Bununla birlikte; 10.11.2011 tarihi itibarıyla geçerli olmasına karşılık, geçerliliği 01.02.2012 tarihinden önce sona erecek bir sertifikaya sahip olan aday, giriş sınavının ilk aşamasında başarılı olması halinde ikinci aşamaya davet edilecektir. Adayın, ikinci aşamada da başarılı olması halinde, sınavın son aşaması olan mülakata davet edilebilmesi için en geç 03.01.2012 tarihine kadar yeni bir sertifikayı belirtilen e-posta adresine iletmesi gerekecektir. Bu sertifika da en az 01.02.2012 (dahil) tarihine kadar geçerli olmalıdır. Belirtilen koşulları sağlayamayan aday, sınavın ilk iki aşamasında başarılı olsa dahi mülakata davet edilmeyecektir.)
3. Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinin ve yine en az 4 yıl süreyle eğitim veren yüksekokulların aşağıda belirtilen bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinin birinden mezun olmak (Bu kapsamda, en geç 16.01.2012 tarihinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmek gerekmektedir)
4. 25 Kasım 1981 tarihinden sonra doğmuş olmak,
5. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en erken 2012 yılı Ağustos ayına kadar erteletmiş olmak (sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.02.2012 tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir),
6. Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya daha önce gerçekleştirilen uzman yardımcılığı ile müfettiş yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak,
7. Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak,
8. Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir),
9. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
10. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
11. Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

Sınav, iş başvurusu ve başvuru formu için İş Bankası resmi web sitesinde insan kaynakları bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 17 Ekim 2012 Çarşamba 01:27