İş Bankası Personel Müfettiş Yardımcısı Alımı İş Sınav Başvurusu

İş Bankası personel ve eleman alımlarına devam ediyor. İş Bankası bankacılık personel alımları kapsamında 24 Kasım 2012 tarihinde düzenleyeceği sınav ile müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Söz konusu personel alım ilanına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar iş başvurularını 21 Eylül ve 11 Kasım 2012 tarihleri arasında yapabilirler.

İş Bankası Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. 24.11.2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan yazılı mesleki bilgi sınavı ve genel yetenek testinden oluşan ilk aşamada başarılı olan adaylar, diğer aşamalara davet edilecektir. Sınava başvurular 21.09.2012 – 11.11.2012 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Adaylar, “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde yer almayan konulara ilişkin bilgi taleplerini ve sorularını “mys@isbank.com.tr” e-posta adresine iletebilirler.

İŞ BANKASI PERSONEL MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI | ARANAN NİTELİKLER

Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve bu durumu başvuru süresinin sonu olan 11.11.2012 tarihine kadar mys@isbank.com.tr adresine ulaştıracağı sertifika ile belgeleyebilmek (İletilecek sertifika muhtemel e başlama tarihi olan 01.02.2013 itibariyle de geçerli olmalıdır. İlgili e-posta adresine gönderilecek belge ve bilgilere ilişkin açıklamalara “II-Sınav Başvurusu” bölümünde yer verilmiştir),

(1) TOEFL sınavına yeni girecek adaylar, 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını Bankamıza göndermelidir. TOEFL sınavının CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir. (2) Academic ve General Training modüllerinin her ikisi de kabul edilmektedir.

3. Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinin ve yine en az 4 yıl süreyle eğitim veren yüksekokulların aşağıda belirtilen bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinin birinden mezun olmak (Bu kapsamda, en geç 14.01.2013 tarihinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmek gerekmektedir),

4. Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (24.11.1982 ve sonrasında doğanlar başvurabileceklerdir),

5. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en erken 2013 yılı Haziran ayına kadar erteletmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.02.2013 tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir),

6. Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya daha önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak,

7. Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak,

8. Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı işte çalışmaya elverişli olmak (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir),

9. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

10. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,

11. Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

İŞ BANKASI PERSONEL MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI, BAŞVURULAR

Sınava katılmak isteyenler başvurularını sadece Bankamız internet sitesinden yapabilecektir.  Bankamız Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru süreci;
– ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yapılması ve
– mys@isbank.com.tr adresine istenen bilgi ve belgelerin yine istenilen format ve isimde  gönderilmesi aşamalarından oluşmaktadır.  Bu aşamaların herhangi birinde eksik veya hatalı bir işlem yapılması durumunda başvuru işleme  alınmamaktadır.
Başvuruda bulunmak için, geçerli bir TC Kimlik Numarası ve e-posta adresine sahip olunması gerekmektedir.
Sınav başvurusunda bulunan adayın mys@isbank.com.tr adresine göndereceği e-postaya;
– sınav giriş koşullarında belirtilen niteliklere sahip yabancı dil sertifika belgesini,
– 6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğrafının “jpeg” uzantılı bir elektronik kopyasını ve
– lisans mezuniyet notu ortalamasının da bulunduğu resimli Türkçe özgeçmişinin “docx”  uzantılı bir elektronik kopyasını toplamda üç ayrı dosya olarak ek yapması ve söz konusu e-posta metninde ad, soyad, TC Kimlik  Numarası ile ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yapılan tarih bilgisine yer vermesi gerekmektedir. mys@isbank.com.tr adresine sınav başvurusu amacıyla e posta gönderilirken aşağıda belirtilen  hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

a. E-postanın konu kısmına “MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2012-2” yazılması, E-postaya ek yapılan;

b.1. fotoğraf dosyasının “AD SOYAD TCKN” (Örneğin: AHMET YILMAZ 123456789.jpeg) şeklinde adlandırılması,

b.2. yabancı dil sertifikası dosyasının “AD SOYAD SERTİFİKA” (Örneğin: AHMET YILMAZ SERTİFİKA.jpeg) şeklinde adlandırılması,

b.3. özgeçmiş dosyasının ise “AD SOYAD ÖZGEÇMİŞ” (Örneğin: AHMET YILMAZ ÖZGEÇMİŞ.docx) şeklinde adlandırılması ve

c. E-posta metninde, adayın ad, soyad, TC Kimlik Numarası ve ik.isbank.com.tr adresinden başvurunun yapıldığı tarih bilgisine yer verilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili hazırlanmış örneğe aşağıda yer verilmiştir. Ek yapılan dosyalarla birlikte e-posta boyutunun 1 MB’nin üzerinde olmaması hususuna dikkat  edilmesi yerinde olacaktır. Sınav daveti ve diğer duyurular hem Bankamız internet sitesi hem de e-posta aracılığıyla yapılacağından internet sitemizin ve e-posta hesabının sınav öncesinde kontrol edilerek sınava giriş yerini belirten mesaj ve diğer duyuruların izlenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında belirtilen e-posta adresinde değişiklik olması halinde, haberleşmenin kesintiye uğramamasını teminen, ik.isbank.com.tr adresinde yer alan “Başvuru” sekmesinden ulaşabilecek İş Başvuru Formundaki öz geçmiş bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi ve tam ilan metni için İş Bankası İnsan Kaynakları sayfasını ziyaret edebilir, yine bu sayfa üzerinden iş başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.