İŞKUR bünyesinde düzenlenen TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR kısa adıyla TYP istihdam sağlanması konusunda önemli çalışmalardan biri olarak ortaya çıkıyor. Toplum Yararına Programlar, işçi ve personel alımı kapsamında geçici süreli başta olmak üzere birçok işçi ve personel alımı yapılarak sizlikle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Söz konusu personel ve işçi alımları özellikle kamu kurum ve kuruluşları için yapılıyor.

İŞKUR Toplum Yararına Programlar ile kuruma iş arama ve iş sahibi olmak için başvuru yapanlar arasından niteliksiz olanları eğitmek ve belli bir alanda uzmanlık sahibi yapmayı amaçlıyor. Herhangi bir alanda eğitim almamış işsiz adaylar TYP kapsamında 3, 6 ve 9 aylık dönemler boyunca geçici süreli iş sahibi yapılıyor ve söz konusu bu işsiz kişilere iş fırsatı yaratılıyor. Bu çerçevede eğitimsiz işsiz kişileri iş sahibi yapan program önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmüş durumda.

İŞKUR Toplum Yararına Programlar – TYP Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da sonuna kadar desteklenen bir sosyal sorumluluk projesi. Söz konusu proje kapsamında okullar ve birçok devlet kurumu belirli süreli işçi ve personel alımı yapmış personel ihtiyacı olan pozisyonları kapatmış ve bu sayede niteliksiz kişilere hem iş kapısı olunmuş hem de gelir sağlanmıştır.

Peki Toplum Yararına Programlar‘a katılmak ve bu proje kapsamında personel ve işçi alımlarından yararlanmak için adayların taşıması gereken başvuru şartları neler?

Toplum Yararına Programlar kapsamında personel ve işçi alımından yararlanarak iş sahibi olmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR sistemine kayıtlı olması gerekiyor. İŞKUR’a kayıt yaptıran adaylar kendilerine ait bilgileriyle sistemde yer alarak ortaya çıkan kamu kurumları ve özel şirketlerin personel ihtiyaçları çerçevesinde değerlendiriliyor ve iş sahibi oluyorlar.

Diğer yandan TYP‘ye başvuru yapacak olan adayların 18 yaşını doldurmuş olması ön önemli şartlardan birisi. Dolayısıyla 18 yaşını doldurmayan işsizler bu programdan yararlanamıyorlar. Bunun yanında sosyal güvenlik kurumlarından emekli maaşı almamak, işsizlik ödeneği almamak, dul aylığı almıyor olmak ve yine yetim maaşı da almıyor olmak gerekiyor.

Yine örgün öğretim programlarında yer alan ve eğitimini sürdüren kişiler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından verilen nakdi yardımlardan yararlanan kişiler de Toplum Yararına Programlar projesinden yararlanamamaktadır.

TYP kapsamında hangi alanlarda işçi alımı yapılıyor?

• Milli Eğitim Bakanlığı okullarında temizlik, bakım-onarım hizmetleri
• Milli Eğitim Bakanlığı okullarında çevre düzenlemesi hizmetleri
• Orman Bakanlığı veya Belediyelerde erozyonla mücadele çalışmaları
• Vadilerin ve derelerin ıslah çalışmaları
• Çevre Bakanlığı, Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde park düzenlemeleri
• Orman Bakanlığında ağaçlandırma çalışmaları
• Kültür Bakanlığında restorasyon, kültürel miras ve tarihi mirasların korunması
• Kamuya ait alt yapıların yenilenmesi çalışmaları
• Çevre Temizliği