Türkiye çapında birçok ilde farklı ilçe belediyeleri itfaiye eri alımı yapıyorlar. İtfaiye eri alımları Devlet Memurları Kanunu’na göre sınavla yapılıyor. Son günlerde duyurulan itfaiye eri alım ilanlarını sizin için derledik.

İşte itfaiye eri alımı yapan belediyeler:

Sivas Gürçayır Belediyesi
Bartın Abdipaşa Belediyesi
Siverek Belediyesi
Afyon Kızılören Belediyesi
Muğla Çamköy Belediyesi
Güryıldız Belediyesi
Ordu Çayırkent Belediyesi
Kırşehir Mucur Belediyesi
Bolu Belediyesi

İtfaiye eri alımı için genel başvuru şartları şöyle:

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten lenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

5- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak (Kurumumuz elemanlarınca ölçülecektir.)

6- Erkek adaylar için Muazzaf Askerliğini yapmış, muaf yada tecilli olmak

7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

8- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca sakatlıkları bulunmamak,

9- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavlarına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak

10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak.

Başvuruda istenen belgeler:

1- İşe Başvuru Formu (Mucur Belediyesinden temin edilecektir.)2- Nüfus cüzdan sureti (T.C.Kimlik No’su olan)
3- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti
5- Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak.)
6- Askerlikle ilişkisi bulunmadığı, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olduğu veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve beyanı.
7- Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (son 1 ay içerisinde alınmış)
8- Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu

itfaiye alımları ne zaman başlayacak, taşeron itfaiye alımı, dubai itfaiyeci alımı, itfaiyeci olmak için nereye başvurulur, havaalanı itfaiye alımı