Jandarma Genel Komutanlığı Engelli Personel Alımı

A) Sınav Açılacak Memur Kadrosunun;   B) Alınacak Personelin;

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ ÖZÜRLÜLÜK
ORANI
EĞİTİM DURUMU
SH Eczacı 8 2 K-E En az %40 Lisans Mez. (Eczacılık Fak.)
GİH Hesap Sorumlusu 10 3 E En az %40 Önlisans Mez. (Meslek Yüksekokullarının Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Finans ve Muhasebe Böl.)
GİH Zabıt Katibi 10 1 K-E En az %40 Önlisans Mez. (Adalet Meslek Yüksekokulu)
YH Kaloriferci 13 6 E En az %40 Ortaöğretim Mez.
YH Temizlik Görevlisi 13 4 E En az %40 Ortaöğretim Mez.
YH Bulaşıkçı 13 1 E En az %40 Ortaöğretim Mez.
TOPLAM 17

C) Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değik 48 inci maddesinin (A) bendinin 7 nci fıkrası hariç bu maddede belirtilen şartları taşımak.

D) Özel Şartlar:
1- Hesap Sorumlusu kadrosuna atanacaklarda M.E.B.’den onaylı Bilgisayar İşletmeni veya Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikasına sahip olmak,
2- Kaloriferci kadrosuna atanacaklarda M.E.B.’den onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına sahip olmak.

E) Sınavla İlgili Bilgiler:
1- Başvuru Yeri: Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Temin Şube Müdürlüğü            Bakanlıklar / ANKARA
2- İstihdam Yerleri: Aydın(1 adet hesap sorumlusu), Ankara(1 adet kaloriferci, 4 adet temizlik görevlisi), Batman(1 adet hesap sorumlusu), Burdur(1 adet kaloriferci), Çanakkale(1 adet kaloriferci), Giresun(1 adet kaloriferci), Isparta(1 adet kaloriferci), Şırnak(1 adet kaloriferci), İstanbul(1 adet eczacı), İzmir(1 adet hesap sorumlusu), Van(1 adet bulaşıkçı, 1 adet eczacı, 1 adet zabıt katibi).
3- Sınav Yeri, Tarihi ve Saati: Sınav giriş belgesinde belirtilecektir,
4- Başvuru Tarihi: 26/10/2009-09/11/2009 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar.

  1. E) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
  2. 1- İş Talep Formu (Başvuru yerinden temin edilecektir.),

2- (1) Adet Vesikalık Fotoğraf,
3- Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen sağlık kuruluşlarından alınacak.).