Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur Alımları

Sivil memur alımlarıkapsamında Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için boş kadrolara “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi açıktan atama yoluyla farklı illerde görev almak üzere 61 adet sivil memur alımı yapılacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur Alımı | Genel Nitelikler

a. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6’ncı fıkrası hariç).

b. Lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012 KPSS), ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ise 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (2010 KPSS) girmiş olmak.

c. 2010 ve 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıda unvanlarının karşısında belirtilen puan türünden en az belirtilen puanı almış olmak.

  1. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait yukarıdaki unvanlarının karşısında belirtilen puan türü,
  2. Ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türü,
  3. Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.

ç. İlân edilen unvanlar için en üst öğrenim düzeyi itibariyle öğrenim şartını taşımak ve en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girmiş olmak.

d. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

e. Merkezi sınava (KPSS) giriş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

f. Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.

ğ. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

h. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ı. İlânda belirtilen sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.

Sivil Memur Alımı Sınav ve Başvuru Bilgileri

a. Diploma fotokopisi veya öğrenim belgesi fotokopisi, (Okul bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınmış denklik belgesi fotokopisi.)

b. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

c. Son üç ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

ç. Öğrenim durumunuza göre girmiş olduğunuz KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,

d. İş talep formu. (J.Gn.K.lığı internet sitesi www.jandarma.tsk.tr adresinden temin edilerek talimatına göre doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılacaktır.)

e. İstenen görev unvanına göre illere ait tercih öncelikleri çizelgesi, (birden fazla il için temin edilen unvanlara başvuran adaylar, J. Gn.K.lığı internet adresinden temin ederek talimatına göre dolduracaktır. Atamalar, başarı sırasına göre tercihler dikkate alınarak yapılacağından, adayların unvanın karşısındaki tüm illeri atanma istek sırasına göre yazması kendi lehinedir.)

f. Başvuruda bulunacağı unvana ait istenen; avukatlık ruhsatnamesi, aşçılık dalında ustalık-kalfalık belgesi, M.E.B.den onaylı kalorifer ateşciliği v.b. belge fotokopileri,

g. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi fotokopisi,

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (Başvurularında, almış oldukları KPSS sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.)

h. Adaylar yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

Sivil Memur Alımı Sınav Yeri ve Tarihi

a. Avukat, Uzman (Hukuk), Mühendis (Harita), Mühendis (Tekstil) ve İstatistikçi unvanlarına başvurular; 11 Eylül 2012 tarihinde, saat: 10.00-17.00 arası,

b. Muhasebeci, Hesap Sorumlusu, Biyolog ve Mühendis (Bilgisayar) unvanlarına başvurular; 12 Eylül 2012 tarihinde, saat: 10.00-17.00 arası,

c. Teknisyen (Elektrik), Aşçı ve Kaloriferci unvanlarına başvurular; 13 Eylül 2012 tarihinde, saat: 10.00-17.00 arası,

ç. Psikolog, Mühendis (Gıda), Teknisyen (Sıhhi Tesisat) ve Hademe (Temizlik Görevlisi) unvanlarına başvurular 14 Eylül 2012 tarihinde, saat 10.00-17.00 arasında Korg.Naci Tınaz Jandarma Kışlası (Anıttepe/Ankara) (Polis Akademisi Yanı-Bakanlıklar, PTT karşısındaki merdivenlerden çıkılacaktır.) adresine elden yapılacaktır. Unvanlar için belirtilen tarihlerde başvurular yapılacak, internet, posta v.b. diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sivil Memur Alımı Mülakat Sınavı

a. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın (6) katı kadar aday, merkezi sınav (KPSS) sonuçlarına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere değerlendirmeye (uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavına) tâbi tutulacaktır.

b. Değerlendirmeye tâbi tutulacak adaylara ait isim listeleri ile nerede değerlendirmeye tâbi tutulacakları en geç 22 Eylül 2012 tarihine kadar J.Gn.K.lığı internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) yayımlanacak, ayrıca yazı ile bildirilmeyecek ve başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

c. Değerlendirme, uygulamalı mülakat sınavı şeklinde 02, 03, 04 ve 05 Ekim 2012 tarihlerinde Korg. Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe/ANKARA’da yapılacak, adayların hangi tarihte çağrılacağı başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

ç. Değerlendirme sonuçları en geç 15 gün içinde internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) duyurulacak, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

*Kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri, J.Gn.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

ptt eleman alımı, jandarma genel komutanlığı memur alımı, jandarma işci alımı, Jandarma sıvıl memur alım sartları