İstanbul Kadıköy Belediyesi bünyesinde görevlendirecek personel alımı yapıyor. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında tam zamanlı çalışacak sözleşmeli tekniker alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 22 Ağustos tarihine kadar yapabilirler.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR

1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3 Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

4 İstanbul İli Kadıköy İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (İlan döneminde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.)
5 Görevinin getirdiği yazılım programını bilmek.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1 Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi

2 Nüfus cüzdan fotokopisi

3 Yerleşim yeri belgesi

4 Özgeçmiş

5 Sağlık raporu

6 Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

7 2 adet vesikalık fotoğraf

8 Adli sicil belgesi

9 657 Sayılı D.M.K. ‘nun 48/A 5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı

İŞ BAŞVURUSU

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 22/08/2014 Cuma günü saat 17:00’a kadar Kadıköy Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. SINAV: Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
(Sözlü sınav Tarihi: 27/08/2014 Saat 14:30) / Belediye Personel Alımı