Kamu Personel Memur İşçi Alımı

Ankara’da faaliyet gösteren Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi kısa adıyla EGO Genel Müdürlüğü personel-memur alımı kapsamında 8 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Söz konusu personel-memur alımı sınavla gerçekleştirilecek.

EGO Teftiş Kurulu Başkanlığı, ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) grubunda, (KPSSP65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak kaydıyla 8 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

(Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 160 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 160 aday giriş sınavına alınacak. 160. aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacak.)

Sınav Tarihi
Yazılı sınav, 10 Eylül 2011’de EGO Genel Müdürlüğünde 09.30 ile 12.30 saatlerin arasında gerçekleştirilecek.

Adayların Üniversite Mezunu Olması Gerekiyor
Sınava üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, letme ve idari bilimler fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirenler katılabilecek.

Başvurular ve Başvuru Tarihi
Başvurular ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mesai saati bitimine kadar EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Sınava Katılmaya Hak Kazananlar
Sınava girebilecekler, 26 Ağustos 2011 tarihinde internet üzerinden www.ego.gov.tr adresinde ve EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında ilan edilecek.