KOSGEB'den 250 bin TL hibe, 500 bin TL kredi

KOSGEB küçük letmelerin belli şartlar dahilinde yararlanabileceği bir proje başlattı. Projenin adı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı. Bu program çerçevesinde işletmelere 250 bin TL hibe veren KOSGEB’ten 500 bin TL’ye kadar kredi almak da mümkün. Program önümüzdeki 5 yıl süresince 100 bin KOBİ’ye toplam 2,5 milyar TL hibe etmeyi ve kredi vermeyi planlıyor.

Programın sunduğu fırsatlardan yararlanmanın en başta gelen şartı en az 5 KOBİ’nin birleşerek bir araya gelmesi. Diğer yandan söz konusu KOBİ’ler ortak bir proje üzerinde karar kılarak da KOSGEB fırsatlarından yararlanabilirler.

KOSGEB’in Güç Birliği Destek Programı hangi projelere destek veriyor?

– Müşteri istekleri ve Pazar talepleri doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmek, söz konusu ürünleri ve hizmetleri yeni pazarlara sunmak amacıyla ortak tasarım çalışmaları.
– Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmek amacıyla ortak laboratuar kurulumu.
– Ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek, ulusal ve uluslar arası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ortak pazarlama faaliyetleri.
– Üretim ve hizmet kapasitesini, çeşitliliği, verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumuna yönelik çalışmalar.
– Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmek amacıyla ortak tedarik imkanları geliştirilmesi.

Hangi ortaklık modelleri desteklenecek?

– Proje ortağı işletmeler, mevcudiyetlerini koruyarak, kurulacak işletici kuruluşa ortak olabiliyor.
– Proje ortağı işletmeler, bir kısım faaliyetlerini ya da tamamını feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olabiliyor.
– Proje ortağı işletmeler kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebiliyor.

Nasıl başvurulur?

Güç Birliği Programı’nın sunduğu hibe ve kredi fırsatından yararlanmak isteyen işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret ederek veri tabanına kayıt olmalı ve KOSGEB hizmet merkezine proje başvurusu yapmalılar.

500 bin tl kredi