Malatya Tarım İl Müdürlüğü Teknik Eleman Alımı

Malatya’da koyunculuk projesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğü eleman alımı yapacak. Söz konusu eleman alımı kapsamında 1 teknik eleman alımı gerçekleştirilecek. Yazıhan ilçesinde uygulanan “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında bir teknik eleman alınacağı Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ifade edilirken, şunlar belirtildi:

“Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, ziraat fakültelerine bağlı meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) mezunları olması tercihtir.” Sınava başvuracakların 12 Ekim akşamına kadar istenen belgelerle birlikte Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne şahsen müracaatta bulunmaları gerektiği kaydedildi.

MALATYA KOYUNCULUK PROJESİ TEKNİK ELEMAN ALIMI

1- PTE olarak istihdam edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) T.C. Vatandaşı olması,
b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, ziraat fakültelerine bağlı meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) mezunları olması,
c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az iki (2) yıl tecilli olması;
ç) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,
d) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması,
e) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),
f) Projenin yürütüleceği Malalat ya ili veya Yazıhan ilçesinde ikamet etmesi

2- Duyuru ve Müracaat
a) Müracaat dilekçesi,
b) Diploma / Çıkış belgesinin tasdikli sureti,
c) Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı-Fotoğraflı),
ç) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
d) İkametgâh belgesi
e) Sürücü Belgesi,
f) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi,
g) Sabıka kaydı.

-Müracaatta bulunacak şahısların 12.10.2012 Cuma gününe kadar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
-Posta ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
– 2. maddede belirtilen belgelerden birinin eksik olması halinde müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Müracaatları uygun bulunanlar 17.10.2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yazılı sınava tabi tutulacak, her soru 5 puan değerinde olup, 100 üzerinden 70 başarı notu alanlar başarılı sayılmış kabul edilecek,
-Yazılı sınav sonuçları aynı gün saat 13:00 ‘ da Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilan tablosunda ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sınav sonuçlarının duyurulmasında şahıslara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-Yazılı sınavda başarılı olanlar 17.10.2012 Çarşamba günü saat 14:00 da sözlü mülakata alınacaktır.
– Yapılan (yazılı/sözlü) her iki sınav sınav ortalamasına göre en yüksek puanı alanlardan sıralamaya göre bir asil ve bir yedek üye belirlenecektir.
-Yapılan sınavda asil olarak ataması yapılan şahsa Malatya Koyun Keçi Yetiştiriciler birliğince göreve başlama yazısı tebliğ edilecek, yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde sözleşme yaparak göreve başlamaması halinde yedek üyenin ataması yapılacaktır. Yedek üyenin de yapılan tebligattan 10 (on) gün içerisinde sözleşme imzalamaya gelmemesi halinde PTE alımı iptal edilecek, bir ay sonra yeniden PTE alımına çıkılacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI
Toplam 20 soru sorulacak, Her soru 5 puan olarak değerlendirilecektir.
1- 10 sorular
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-Türkiye’ nin İdari Yapısı
-Genel Kültür Konuları
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
11-20 sorular:
-Mesleki (zootekni, Hayvan Besleme) konuları
-Halk Elinde Islah Projesi Uygulama Esasları
-Birlikler Kanunu

MÜLAKAT SINAV KONULARI
-Mesleki (zootekni) konular
-Halk Elinde Islah Projesi Uygulama Esasları
Ayrıca mülakat da adayın konuşma düzgünlüğü, kendine güven derecesi, kavrama ve ikna kabiliyeti değerlendirilmeye alınacaktır.