Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Strateji Geliştirme Başkanlığı kamu personel alımları kapsamında personel – memur alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu Maliye Bakanlığı personel alımı sınav usulü ile yapılacak ve bu kapsamda 4B sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Maliye Bakanlığı Kamu Sözleşmeli Personel Alımı

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında boş bulunan 3 adet Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı ve 2 adet Programcı pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla personel alımı yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı Personel Alımı | Sınav Tarihi

Yazılı Sınav 18/09/2012 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığında yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikte muaf bulunmak,
ç) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
d) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
e) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı Personel Alımı | Özel Şartlar

1- ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI
a) Microsoft.Net ve SQL programlama dillerini bildiğini belgelemek,
b) BIM merkezlerinde Programcı olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
c) Tercihen Domain, Geniş Alan Ağı, Firewall konularının herhangi birinde çalışmış olmak.

2- PROGRAMCI
a) En az iki programlama dili bilmek (Microsoft.Net ve SQL tercih sebebidir.)

Maliye Bakanlığı Personel Alımı | Başvurular

Başvurular, en geç 10/09/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi M Blok Kat:3 İlkadım Caddesi Dikmen Yolu 06450 Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır (İstenilen belgeler “Çözümleyici-Sistem Programcısı” ile “Programcı” iş talep formlarında belirtilmiştir). İstenilen iş talep formları başvuru adresinden veya internet aracılığı ile http://www.sgb.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Maliye Bakanlığı Personel Alımı | Sınav Şekli

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Maliye Bakanlığı Personel Alımı | Sınava Giriş Belgesi

Aranılan şartları taşıyan adaylara Strateji Geliştirme Başkanlığınca fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav Giriş Belgeleri sınav günü adaylara elden teslim edilecektir.

Mesleki Tecrübenin Belirlenmesi

Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’ya tabi özel kesimde Çözümleyici-Sistem Programcısı ve Programcı olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

Diğer Hususlar

a) Yazılı sınav yeri ve saati, sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav sonuçları, sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer ile atanmaya hak kazanan adayların listeleri Strateji Geliştirme Başkanlığının http://www.sgb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.
b) KPSSP3 (B) puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre Çözümleyici-Sistem Programcısı için en fazla 30 aday, Programcı için 20 aday yazılı sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde; bu adayların tümü sınava çağırılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
c) Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.
ç) İlan edilen 3 adet Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı için 3, 2 adet Sözleşmeli Programcı için ise 2 yedek aday belirlenecektir.
d) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

* Yukarıdaki açıklamalar dışında 0 (312) 415 12 30 no.lu telefondan bilgi alınabilir.