Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 400 kişilik personelmemur alımı yapacağını, söz konusu personel alımı kapsamında 400 vergi müfettiş yardımcısının e alınacağını kısa süre önce yayınlamıştık.

Peki vergi müfettiş yardımcısı olmak isteyenleri nasıl bir süreç bekliyor? Hangi şartlar aranıyor? Giriş sınavları nasıl ve ne şekilde düzenleniyor? Görevlendirmeler nasıl yapılıyor? İşte cevapları:

Vergi müfettiş yardımcısı adayında aranan şartlar
Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

Mesleğe giriş sınavları ve puanlar
Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için öncelikle ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), Kurulumuz tarafından belirlenecek ağırlıklı puan ortalamasını sağlayarak başarılı olmak gerekmektedir. Bu sınavda gerekli puanı alan adaylar Kurulumuzca ayrıca yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan giriş sınavına tabi tutulurlar. Giriş sınavının tarihi, yeri ve şartları ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvuru tarihi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %20, üç aylık özel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur. Özel eğitimin sonunda, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan bir sınav yapılır.

Yazılı sınav ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan alınan notların aritmetik ortalaması yazılı sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda, her adaya Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Özel eğitim sınav notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşur. Sınav sonucu, Sınav Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve başarı sırasına göre oluşturulan liste, en başarılı ilk  %25’e girenleri de içerecek şekilde, uygun yerlere asılarak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanarak duyurulur. Yapılan yazılı ve sözlü sınav sonucunda en başarılı ilk %25’e girenler, Bakan tarafından Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ya da Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı bünyesinde görevlendirilir.

Görevlendirmeler ve atamalar
Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan yapılan giriş sınavında en başarılı ilk %20’ye giremeyenler, üç aylık temel eğitime tabi tutulur.  Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

Giriş sınavında ilk %20′ye, eğitim sonucunda yapılacak sınavda ise ilk yüzde %25’e  giremeyenler, başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate alınarak Başkanlık tarafından Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.